Jourová pretláča európskeho prokurátora

Zdroj: EK

Návrh na vytvorenie úradu európskeho prokurátora je jedným z najzásadnejších iniciatív Európskej komisie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Pod patronátom má súvisiacu legislatívu česká eurokomisárka Věra Jourová, zodpovedná za portfólio spravodlivosti, ochrany spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov.

Návrh sa opiera o Lisabonskú zmluvu, ktorá zavedenie úradu na stíhanie podvodov s európskymi finančnými zdrojmi v členských štátoch pripúšťa. Európska komisia sa návrh rozhodla predložiť už v minulom funkčnom období aj na základe údajov o tom, že mnoho zneužití európskych fondov nie je v členských štátoch poriadne došetrených a trestne stíhaných.

Úrad európskeho prokurátora by mal na základe decentralizovanej štruktúry disponovať právomocou ochraňovať európske finančné záujmy a zhromažďovať dôkazový materiál pre súdne konania.

Návrh, ktorý sa dotýka tradičných národných kompetencií, narazil v niektorých členských štátoch na odpor.

„Z rokovaní Rady EÚ som získala dojem, že všetci máme jasno v tom, že túto inštitúciu potrebujeme. Oporu cítim aj v Európskom parlamente,“ hovorí v rozhovore pre EurActiv.cz eurokomisárka Jourová.

„Napriek tomu niektoré štáty majú na vec iný pohľad a môžem prehlásiť, že postupujeme malými ale istými krokmi. Mojim cieľom je, aby Rada schválila finálny text do decembra tohto roku,“ vysvetľuje.

Rokovania sa podľa nej sústreďujú predovšetkým na otázku štruktúry úradu, väzby na národného delegovaného prokurátora, proces výberu a tiež rozdelenie kompetencií.

„Budem trvať na tom, aby európsky prokurátor mal rozhodovaciu právomoc ohľadne toho, ako sa ďalej naloží s prípadom, teda či by sa predloží príslušnému národnému súdu alebo sa trestné stíhanie zastaví.“

Návrh podľa Jourovej musí aj po kompromisoch zostať v takej podobe, aby vôbec malo zmysel úrad európskeho prokurátora zriaďovať.

„Nesmieme dopustiť, aby sme návrh neustálym prijímaním kompromisov rozpustili a z celého modelu sa stane len forma. Musíme mať na pamäti, že ide o procedúru, ktorá bude predovšetkým jednať s ľuďmi,“ dodáva s tým, že právo na spravodlivý proces nesmie byť nijako kompromitované.  

Poradkyňa Radičová

Externou poradkyňou českej komisárky sa nedávno stala slovenská expremiérka a sociologička Iveta Radičová. Konzultovať s ňou chce Jourová viacero tém, začali už s oblasťou imigrácie, jej koreňov a jej sociologických aspektov. Vo výhľade sú aj témy súvisiace s politikami na zosúladenie rodinného a pracovného života.