Južná Amerika zvažuje model podobný EÚ

Krátka správa:

Bolívijský prezident Evo Morales ukončil dvojdňový summit Juhoamerického spoločenstva národov vyhlásením, že dúfa vo vytvorenie takéhoto ekonomického bloku v priebehu najbližších piatich rokov. Morales presadzuje zlúčenie dvoch súčasných obchodných blokov – Andskej spoločnosti národov a Mercosuru.

„Nechceme, aby to trvalo tak dlho ako Európskej únii – 50 rokov. Dúfam, že to stihneme za kratší čas. Tri, štyri, najviac päť rokov,“ uviedol Morales. „Chceme, aby bola Južná Amerika navždy oblasťou mieru, ktorá bude pracovať na vyriešení ekonomických problémov svojej historicky zanedbávanej väčšiny,“ dodal.

Lídri sa dohodli na „položení základného kameňa integračného procesu Južnej Ameriky“, sťažujúc sa na súčasný stav Spoločenstva, združujúceho 12 krajín Južnej Ameriky, ktoré dokazuje, že táto organizácia nemá dostatočnú silu, aby mohla presadzovať a implementovať svoje rozhodnutia. „Priznajme si to, robíme rozhodnutia, no nedokážeme ich implementovať,“ uviedol prezident Venezuely Hugo Chávez.

Študijná komisia bude tvoriť súčasť všezahňujúceho orgánu so sídlom v meste Rio de Janeiro, ktorého úlohou bude skúmať regionálnu integráciu, vrátane myšlienky vytvorenia juhoamerického parlamentu.

Južná Amerika však nie je jedinou oblasťou, ktorá uvažuje o modeli typu EÚ. Afrika taktiež vytvorila Africkú úniu, ktorá je čiastočne založená na Európskej únii.