Kašický na neformálnom stretnutí ministrov obrany EÚ

Pozadie

V dňoch 28. – 29. septembra 2007 sa minister obrany SR František Kašický zúčastnil prvého neformálneho stretnutia na úrovni ministrov obrany počas portugalského predsedníctva EÚ v meste Évora. Stretnutiu predsedal portugalský minister obrany Nuno Severiano Teixeira, ktorý v minolotýždňovom komentári pre britský denník Guardian apeloval na posilnenie európskej obrannej politiky a jej zaradenie medzi top priority EÚ. Stretnutie bolo zároveň prípravou na formálne zasadnutie ministrov obrany členských krajín EÚ na GAERC v novembri 2007.

Otázky

EÚ v súčasnosti udržiava 10 operácií (misií) a pripravuje sa na dve ďalšie: jednu politickej povahy v Kosove a druhú vojenského charakteru v Čade a Stredoafrickej republike (SAR).

BR OSN v utorok schválila vyslanie misie EÚ do Čadu a SAR. Ministri obrany sa dohodli na jej rozsahu 2000 príslušníkov. Hoci pôvodné plány hovorili až o 4000 vojakoch, členské krajiny EÚ už teraz nesú príliš veľké vojenské záväzky v Libanone či Afganistane.

Podľa nemeckého ministra obrany Franza Josefa Junga, niekoľko šéfov obrany avizovalo, že do misie prispejú, pričom pre IHT dodal, že pôjde o „riskantnú misiu“. Z 2000 príslušníkov bude 1500 zabezpečovať Francúzsko ako tzv “leading nation”. Okrem toho sa zatiaľ vie o záväzku Írska, Poľska, Belgicka a Švédska, Nemecko zatiaľ ponúklo len politickú podporu. Rakúsko chce poslať vojenských inžinierov a Španielsko prisľúbilo logistickú pomoc. Misiu však ešte musí odobriť Európska rada.

Členské štáty už schválili súbor kapacít, ktoré považujú za potrebné dosiahnuť v civilnej a vojenskej oblasti. Ide o Globálne ciele 2008 (Global objectives) a Globálne ciele 2010. Portugalské predsedníctvo pracuje na dokončení Katalógu pokroku (porovnanie medzi zamýšlanými kapacitami a tými, ktoré reálne členské štáty ponúknu). Katalóg pokroku predstavuje podstatný dokumnet, ktorý zvyšuje povedomie o operačných rizikách spôsobených problémami, ktoré boli zistené a následne ich prekonať.

Agenda septembrového strenutia bola špeciálna tým, že sa okrem tradičných otázok venovala aj dvom regionálnym dialógom – so strategickým partnerom Africkou úniou a s ministrami obrany piatich štátov Stredomoria: Alžírskom, Líbyou, Marokom, Mauretániou a Tuniskom.

Pozície

Ministerstvo obrany SR informovalo, že minister Kašický sa v rámci svojho vystúpenia dotkol témy medzinárodného krízového manažmentu s dôrazom na Balkán, Afganistan a Kosovo, čo sú oblasti, kde má Slovenská republika svojich vojakov. Ďalej uviedol, že vyriešením statusu Kosova v budúcnosti porastie kredibilita EÚ a jej akcieschopnosť v medzinárodnom prostredí. V súlade s líniou priorít SR šéf rezortu obrany v rámci stretnutia už po niekoľkýkrát zdôraznil problematiku spoločného financovania pri nasadzovaní vojenských jednotiek EÚ a to najmä s dôrazom na financovanie strategickej prepravy a pôsobenia v priestore.

František Kašický spomenul aj oblasť vzťahov medzi EÚ a NATO , kde nastolil otázku nájdenia spoločnej filozofie pôsobenia oboch organizácií pri riešení bezpečnostných otázok v medzinárodnom priestore tak, aby nevznikli rozdielne riešenia. Zásadnou témou je v súčasnoti najmä zabezpečenie optimálnej spolupráce medzi operáciu ISAF v Afaganistane vedenou NATO a EUPOL Afganistan, ktorá je pod patronátom Európskej únie.

V rámci druhého dňa rokovania neformálneho stretnutia ministrov obrany sa minister obrany František Kašický stretol na bilaterálnej úrovni s ministrom obrany Španielskeho kráľovstva J. E. José Antoniom Alonsom. Rokovali o aktuálnych otázkach bilaterálnej spolupráce, najmä o aktuálnom stave bojových skupín v rámci EÚ. Minister Kašický informoval partnera o príspevku SR do pripravovaných bojových skupín s ČR (2009) a s Poľskom, Nemeckom, Litvou a Lotyšskom (2010). Zároveň požiadal partnera o podporu spoločného financovania strategickej prepravy v prípade nasadenia bojových skupín EÚ ako aj síl rýchlej reakcie (NRF). Túto iniciatívu Slovenska podporujú krajiny V4 a Rakúsko.

Minister Kašický vyjadril podporu angažovania sa EÚ vo vzťahu k Afrike a kroky EÚ v procese tvorby Spoločnej stratégie EÚ – Afrika.

Zapojte sa do diskusie: