Kedy budú zrušené víza do USA, Kanady, Austrálie?

 

Krátka správa

Schengenské nariadenie:

Rada prijala nariadenie, ktoré stanovuje kódex Únie pre kontrolu vonkajších hraníc. kódex sa zaoberá podmienkami, za ktorých môže byť odmietnutý vstup príslušníkom tretích krajín a vytvára Európsku agentúru pre riadenie kontroly vonkajších hraníc, ako dohliadací orgán pre spoluprácu členských krajín v tejto oblasti.

Sprievodným opatrením je zrušenie interných kontrol na hraniciach v EÚ s možnosťou zavedenia dočasných kontrol osôb v prípade vážnych bezpečnostných hrozieb (podobné opatrenia zaviedlo napríklad Francúzsko po minuloročných teroristických útokoch v Londýne).

Slovensko zatiaľ nie je súčasťou Schengenského priestoru, rovnako ako iné nové členské krajiny sa však snaží čo najskôr splniť potrebné podmienky. Hlavnou výzvou je posilnenie bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici.

SIS II:

Vytvorenie Schengenského informačného systému (SIS II), databázy informácií o hľadaných osobách, je považované za nevyhnutnú podmienku pre zrušenie vnútorných hraničných kontrol. Rada si vypočula aktuálne informácie o pokroku v tejto oblasti a dohodla sa na vytvorení skupiny expertov na vysokej úrovni, ktorá sa stretne v marci 2006 a v apríli podá na zasadnutí Rady správu.

Víza:

Rada sa tiež dohodla na urýchlení snáh o získanie vízovej reciprocity s tretími krajinami, aby mohli občania Únie cestovať bez víz do všetkých krajín, ktorých občania nepotrebujú víza na cestu do EÚ. Rada predovšetkým poznamenala, že žiaden pokrok nebol dosiahnutý v snahe o zrušenie vízovej povinnosti USA, Kanady a Austrálie pre niektoré členské krajiny, vrátane Slovenska.

Diskusia sa tiež týkala návrhu na zvýšenie jednotného poplatku za udelenie víz z 35 eur (stanovených v 2003) na 60 eur . Súčasná suma nepokryje náklady súvisiace zo zavádzaním biometrických identifikátorov.