Komisár Frattini za posilnenie Eurojust-u

Pozadie:

15. – 16. októbra 1999 sa Komisia zišla na špeciálnom zasadnutí vo fínskom Tampere. Predmetom schôdzky bolo vytvorenie európskej oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Základom pre túto oblasť bola azylová a migračná politika, ktorej cieľom bolo na základe princípu solidarity bojovať proti cezhraničnej kriminalite a konsolidovať spoluprácu medzi európskymi orgánmi v tejto oblasti.

K posilneniu boja proti vážnemu organizovanému zločinu došlo rozhodnutím Európskej Rady z 28. februára 2002. Jeho obsahom bolo založenie Eurojust-u. Toto teleso sa skladá zo žalobcov, prokurátorov, policajných sudcov a taktiež z policajných dôstojníkov s ekvivalentnými funkciami. Títo ľudia rozhodujú vo veciach nestranne, pri čom nepresadzujú záujmy žiadneho štátu.

Otázky:

Podpredseda Komisie Franco Frattini vo svojom prejave 17. apríla 2007 o úspechu Eurojust-u povedal, že „vzrastajúci fenomén cezhraničnej organizovanej kriminality, ako je napríklad obchodovanie s malými zbraňami, drogami, ľuďmi, falzifikátmi a detskou pornografiou, môže byť efektívne riešený len na európskej úrovni.“

Počas prvých piatich rokov Eurojust-u došlo k nárastu počtu riešených prípadov zo 192 v roku 2001 na 771 v roku 2006. Indikuje to fakt inklinácie právnych autorít členských krajín EÚ zverovať komplexné prípady cezhraničnej kriminality európskemu orgánu, ktorý dokáže efektívnejšie koordinovať proces vyšetrovania a aj samotného súdenia kriminálnikov.

V súčasnosti národná sieť prokurátorov a sudcov, sídliaca v Haagu, asistuje členským krajinám čeliť najväčším prípadom cezhraničnej kriminality. Frattini povedal, že pripravované komuniké Komisie bude obsahovať myšlienky harmonizácie zodpovednosti reprezentantov členských krajín Eurojust-u a rovnako ideu harmonizácie kvality poskytovaných informácií.

V súčasnosti je Eurojust závislý od vôle členských krajín vzájomne spolupracovať. Očakáva sa, že v roku 2007 by mohol tento úrad riešiť už 1000 prípadov. Frattini taktiež naznačil svoj cieľ preskúmať postoje jednotlivých krajín k myšlienke vytvorenia úradu Európskeho prokurátora, ktorý by mal právomoc iniciovať začatie procesu vyšetrovania.

Pozície:

Komisár Frattini povedal: „Eurojust by mal pracovať tvrdšie.“ Zároveň dodal, že návrh na posilnenie jeho legislatívnej štruktúry predstaví na jeseň tohto roka.

Predseda Eurojust-u Michael Kennedy  doplnil komisára slovami: „Členské štáty by nám mali odkazovať viac prípadov.“