Komisár Rehn varuje pred chaosom v Kosove

Krátka správa

Špeciálny vyslanec OSN pre Kosovo, Martti Ahtisaari, v blízkej dobre predloží Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) na prerokovanie a schválenie svoj plán riešenia kosovskej otázky.

Vo upravenej finálnej verzii plánu, ku ktorej sa dostal francúzsky denník Le Monde, sa uvádza: „nezávislosť pod medzinárodným dohľadom je jediná obhájiteľná možnosť [..] reintegrácia [Kosova] do Srbska nie je uskutočniteľná.“

Komisár Olli Rehn vo svojom prejave pred Európskym parlamentom 21. marca 2007 vyhlásil: „Ak Bezpečnostná rada OSN neschváli rezolúciu, riskujeme nestabilitu a dokonca možno aj chaos na Balkáne.“ Zároveň zdôraznil, že otázka Kosova je „lakmusovým papierikom testujúcim Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku“ a je teda v záujme EÚ, aby jej členské krajiny hlasovali vo veci jednomyseľne. Podľa Rehna jestvuje v Kosove už 8 rokov legislatívne vákuum a ekonomická situácia je tiež hrozivá.

Od konfliktu z roku 1999 je Kosovo pod medzinárodnou vojenskou a civilnou správou. Nový plán predpokladá istú formu štátnosti pod medzinárodným dohľadom a súčasne so silnou „európskou“ prítomnosťou v regióne.

Všeobecnejší konsenzus medzi členmi BR OSN v otázke riešenia štatútu Kosova je doteraz stále neistý. Srbskí a kosovskí politickí lídri rovnako nenašli spoločný kompromis. K tomu všetkému visí nad osudom Ahtisaariho plánu otáznik v dôsledku možnosti, že Rusko bude ako stály člen BR OSN návrh vetovať v prípade, ak s ním Srbsko nebude súhlasiť.

Ruský veľvyslanec pri OSN, Vitaly Churkin, podrobil Ahtisaariho plán kritike a podľa denníka New York Times požadoval menovanie nového mediátora pre tento konflikt.