Komisia bojuje za práva detí

 

Krátka správa

Podpredseda Európskej komisie Franco Frattini, do kompetencie ktorého spadá oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti povedal: „Práva detí ani zďaleka nie sú rešpektované, dokonca ani v Únii“.

V komuniké „K európskej stratégii práv dieťaťa“, ktoré Komisia prijala 4. júla 2006, sú zahrnuté série krokov na upevnenie práv detí, napr. spoločná európska detská linka dôvery a opatrenia na boj proti plateniu kreditkami za detskú pornografiu na internete.

Komisia pripravuje návrh na vytvorenie registra, ktorý by „zaistil, že členské štáty budú vedieť o osobách usvedčených z trestných činov sexuálneho zneužívania“ a plánov na vymenovanie koordinátora Komisie pre práva detí. Ktorý bol kontaktnou osobou v rámci Európskej komisie. Jeho úlohou by bolo zviditeľňovať problematiku práv detí a zaisťovanie koordiácie stratégií a s nimi spojených služieb.

Komuniké prišlo len týždeň po tom, čo boli v Belgicku nájdené dve mladé dievčatá, zneužité a zaškrtené. EÚ v decembri 2003 prijala zákon proti detskej pornografii a pedofílii. K dnešenému dňu ho implementovalo zatiaľ len 5 členských štátov.

Organizácie na ochranu práv detí uvítali iniciatívu Komisie zameranú na zviditeľnenie práv detí a upozorňovanie na problémy s nimi spojené.