Komisia bola milosrdnejšia k Bulharsku

Zdroj:http://www.flickr.com/photos/mindgutter/5697895/

Pozadie

Keď Bulharsko a Rumunsko vstupovali do EÚ, Komisia dala jasne najavo, že krajiny musia naďalej pracovať na tom, aby splnili požiadavky Bruselu v kľúčových oblastiach – reforma súdnictva a boj proti organizovanému zločinu a korupcii. V prístupových zmluvách oboch krajín je zabezpečovacie ustanovenie, ktoré hovorí, že EÚ môže odmietnuť rozhodnutia miestnych súdov a zmraziť finančné prostriedky z eurofondov.

V júli 2008 zmrazila Komisia 500 miliónov eur z európskych programov určených pre Bulharsko pre podozrenia zo zneužívania týchto prostriedkov.

Otázky

Hlavným záverom najnovších, relatívne krátkych šesťstranových hodnotiacich správ je, že kým Bulharsko ukázalo „určitý pokrok“ správnym smerom, napredovanie Rumunska je pochybné.

Ako píše EurActiv.ro, fakt, že Komisia za reformu súdnictva ohodnotila Rumunsko „nižšou známkou“ ako Bulharsko, je bezprecedentnou správou. Bukurešti sa vyčíta najmä prepojenie medzi súdnictvom a politikmi, ako aj spomalenie reforiem.

Správa jasne hovorí: „Tempo pokroku, ktoré Komisia zaznamenala vo svojej júlovej správe, nebolo (v prípade Rumunska) udržané.“

Rumunsko kritizovala Komisia aj za to, že parlament dlhodobo blokuje vyšetrovanie korupcie na vysokých postoch. Naopak, v prípade Bulharska Komisia hovorí o „značnom vývoji“ v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. V rumunskej reforme súdnictva vidí len „určitý vývoj“.

  • Hra so slovíčkami

V najobsiahlejšej časti správy, ktorá nesie názov „Závery – vyhliadky“, Komisia píše: „Bulharsko potrebuje preukázať, že vie zabezpečiť autonómne fungujúce, stabilné súdnictvo, ktoré je schopné odhaliť a sankcionovať konflikt záujmov, korupciu, organizovaný zločin a ktoré je schopné zachovať vládu zákona.“

Ostrejšie slová Komisia vybrala pre Rumunsko: „Pre Rumunsko je rozhodujúce, aby dosiahlo značný a nezvrátiteľný pokrok. Rumunsko musí preukázať existenciu autonómneho, stabilného súdnictva, ktoré je schopné odhaliť a sankcionovať konflikt záujmov, korupciu a organizovaný zločin a ktoré je schopné zachovať vládu zákona.“

  • Hodnotenie v tandeme

Napriek tomu, že Komisia to popiera, Rumunsko a Bulharsko boli od začiatku prístupových rokovaní v decembri 1999 na summite v Helsinkách vždy hodnotené ako tandem.

Rumunsko aj Bulharsko pri opakovaných príležitostiach žiadali, aby boli posudzované jednotlivo a podľa vlastných zásluh, z obavy, že neúspech jedného z nich zabrzdí aj toho, komu sa darí lepšie.

Zdroje blízke inštitúciami EÚ pre EurActiv potvrdili, že táto stratégia v skutočnosti priniesla výsledky. Ani Sofia ani Bukurešť totiž nechcú byť tým horším z tandemu. Táto vnútorná rivalita má za následok, že krajina hodnotí samu seba nielen s prihliadnutím na požiadavky Bruselu, ale aj s ohľadom na pokrok svojho suseda.

  • Konšpiračné teórie

Andreas Geiger, lobista, ktorý pracuje pre bulharskú vládu, nedávno v rozhovore pre Euractiv povedal, že Bulharsko si počínalo aspoň tak dobre ako Rumunsko, no je vedúcimi európskymi médiami vykresľované negatívne, s úmyslom odradiť od ďalšieho rozširovania Únie. Geiger včera pre EurActiv povedal, že sa osobne podieľal na zlepšení znenia v správy o Bulharsku. Bulharský Dnevnik informoval o horúčkovitom lobistickom ťažení Sofie, s cieľom získať miernejšie hodnotenie.

Hovorcovia Komisie popierajú, že by exekutíva podľahla bulharskému lobingu. Podľa uniknutej pracovnej verzie júlovej správy sa dali identifikovať podstatné zmeny oproti finálnej verzii, ktoré boli pripisované na vrub lobingu. Komisia si ale dala záležať na tom, aby predbežné verzie správy tentokrát neunikli.