Komisia bude diskutovať s USA o vízach

Foto: flickr.com (mikefranklin)

Ministri vnútra EÚ-27 poverili Európsku komisiu, aby začala s USA rokovať o bezvízovom režime pre všetky krajiny Spoločenstva. Cieľom je, aby sa do programu „US Visa Waiver“ postupne zapojilo aj zvyšných 12 štátov, ktorých obyvatelia musia pred cestou do USA požiadať o vízum.

Komisia bude môcť vyjednávať len o presne vymedzených témach. Každý členský štát podpíše dohodu s USA samostatne. Americkí partneri už v minulosti viackrát vyhlásili, že bezvízový styk nebudú garantovať celej EÚ ako bloku, ale len tým krajinám, ktoré splnia bezpečnostné a iné kritériá.

Poverenie pre Komisiu je výsledkom niekoľkotýždňového hľadania kompromisu. Exekutíva EÚ usilovala o tzv. „súbežný princíp“ z praktického dôvodu: krajiny ako Česko, Maďarsko alebo Estónsko vyjednávali so severoamerickou krajinou samostatne a dohodli sa na štedrom zdieľaní osobných údajov o vlastných obyvateľoch. Takýto prístup môže byť v konflikte s politikami EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútra.

Počas uplynulého mesiaca sa členské krajiny EÚ, európske inštitúcie a USA dohodli, že „súbežný princíp“ bude nasledovný:

  • USA najskôr oslovia Európsku komisiu a dohodnú s ňou základné podmienky pre postupné odstránenie vízového režimu,
  • po stanovení základných podmienok budú USA rokovať s jednotlivými členskými krajinami o znení dohody, ktorú neskôr spoločne podpíšu.

Komisia bude v procese odstraňovania víz skúmať najmä súlad s európskou legislatívou. Bude sledovať najmä to, či požiadavky USA nepresahujú legislatívny rámec Spoločenstva a či členské krajiny neposkytujú Amerike aj tie údaje o svojich obyvateľoch, ktoré nemožno sprostredkúvať tretím stranám.

Rámcové dohody o odstránení vízového režimu podpísali s USA v minulosti: Slovensko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Malta. Komisia varovala, že existujú „obavy o isté aspekty týchto dvojstranných dohôd a vyhradzuje si právo prijať opatrenia v súlade so [zakladajúcimi] zmluvami,“ ak členské krajiny prekročia legislatívne mantinely.

Riaditeľ DG spravodlivosť a vnútro, Jonathan Faull, upozornil, že zdieľať by sa mal len „istý typ informácií [ktoré sú] užitočné v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu.“ Dodal, že prehodnotený bude možno aj doteraz štedrý prístup amerických úradov do policajnej databázy SIS – Schengenský informačný systém.

„Sme otvorení niektorým požiadavkách, ale chceme reciprocitu,“ doplnil Michéle Alliot-Marie, francúzsky minister vnútra.

Európska komisia do júna preskúma projekt „Elektronického systému pre autorizáciu cesty“ (ESTA), ktorý je mnohými Európanmi považovaný za „víza v prestrojení.“ USA ho ponúkli niektorým krajinám. Ak ich obyvatelia dostatočne skoro pred cestou vyplnia internetový dotazník o podrobnostiach plánovanej cesty, nebudú musieť žiadať o udelenie víz.

Na rade je teraz Európska komisia. Koncom mesiaca vyšle do Washingtonu svoju delegáciu, ktorá by mala odštartovať dialóg o odstránení vízového režimu pre 12 krajín EÚ.