Komisia posiela 13 miliónov eur na migračnú politiku

(zdroj: Európska komisia)

Na zvládanie migračných tokov, azyl, integráciu a návrat občanov tretích krajín poskytne Európska únia do roku 2020 sumu 13 miliónov eur. Ministerstvo vnútra SR už vypísalo prvé 3 výzvy v rámci Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Úspešný projekt by mal prispieť k efektívnemu fungovaniu európskej azylovej politiky. „Ambíciou národného programu v oblasti azylu je zaručiť dostatočnú kvalitu života a podporu jednotlivca počas azylového procesu v súlade s medzinárodnými štandardami“, vysvetlila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR.

Rezort vnútra uvádza, že v oblasti integrácie má program napomôcť znižovať riziká vzniku ekonomicky, sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti a eliminovať vytváranie uzavretých komunít. Návratová politika má zaistiť bezpečný a dôstojný návrat osôb bez ohľadu na to, či sa pre návrat do krajiny pôvodu rozhodnú dobrovoľne alebo sú vyhostení nútene.

Podobný fond fungoval aj v minulosti. Ten súčasný zriadilo európske nariadenie 516/2014 z apríla 2014. Adela Danišková z ministerstva vnútra hovorí, že jednou z „vlajkových aktivít nového programového obdobia bude rozvoj Evakuačného tranzitného centra v Humennom“.

Ideálne načasovanie

„Pomoc z Bruselu prichádza práve v čase, keď je diskusia o vzájomnej solidarite členských krajín v oblasti migrácie veľmi živá. My sme sa prihlásili k záväzku robiť zodpovednú azylovú politiku a poskytovať pomoc najohrozenejším skupinám, k čomu nám pomôže aj tento balík peňazí,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák.

Ako reakciu na víkendové referendum v Gabčíkove, kde občania vyjadrili nesúhlas s prijatím žiadateľov o azyl vo svojej obci, sľúbilo ministerstvo zohľadnenie ich postoja. Na jednej strane tvrdí, že „vláda SR zviedla tvrdú diplomatickú vojnu a zabránila schváleniu povinných kvót, ktoré chcel členským krajinám EÚ nadiktovať Brusel“, na druhej strane kritizuje opozičné subjekty na vytĺkanie politického kapitálu.