Komisia posilňuje boj proti terorizmu

terorizmus

 

Krátka správa

Medzi opatreniami je ochrana kritickej infraštruktúry, zastavenie financovania terorizmu, či zabránenie tomu, aby sa dostali teroristom do rúk výbušné látky.

Komisár Franco Frattini oznámil tieto kroky v rámci druhej finančnej podpory tohto druhu od prijatia „Pilotného projektu boja proti terorizmu“ v septembri 2005. „Kroky financované v rámci tohto projektu posilnia schopnosť Európskej únie odpovedať efektívne na teroristické útoky… tréningom zásahového personálu a identifikovaním kľúčových cieľov a správnych nástrojov na ochranu občanov“, povedal komisár.

Komisia určila, že program „Prevencia, pripravenosť a manažment následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík“ bude pokračovať aj po roku 2007 s rozpočtom asi 137 miliónov eur na sedemročné obdobie 2007-2013.