Komisia prijala balík na ochranu infraštruktúry

Krátka správa

Európska komisia prijala 12. decembra 2006 Správu k Európskemu programu na ochranu dôležitej infraštruktúry (EPCIP) a návrh na identifikáciu a zlepšenie ochrany významných objektov, ktoré sú potenciálnymi terčami teroristických útokov.

Hovorca Komisie povedal: “Samozrejme, bez toho aby sme sa snažili identifikovať špecifické štruktúry EÚ, na ktoré by sa mali nové opatrenie zamerať, plánujeme poskytnúť zvýšenú ochranu a vykonať preventívne opatrenia v oblastiach ako doprava, energetika, zásoby vody či komunikačné technológie.“

„Bezpečnosť a hospodárstvo Európskej únie, takisto ako blahobyt našich občanov, závisí od istej infraštruktúry a služieb, ktoré poskytuje. Narušenie takej infraštruktúry by mohlo znamenať straty na životoch, škody na majetku a stratu dôvery verejnosti voči EÚ,“ povedal Franco Frattini, komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

Prijatý dokument (EPCIP) ďalej uvádza, že „narušenie alebo manipulácia s dôležitými súčasťami infraštruktúry by mala, pokiaľ je to možné, byť krátka, nie častá, ľahko ovládateľná, geograficky izolovaná a čo najmenej škodlivá pre blahobyt členských krajín.“ Zahŕňa:

  • Smernicu Rady na identifikáciu a pomenovanie Európskej významnej infraštruktúry (ECI), a spoločný prístup k určeniu potrieb na zlepšenie ochrany takejto infraštruktúry
  • Opatrenia pripravené na uľahčenie implementácie EPCIP vrátane akčného plánu EPCIP, Varovnej informačnej siete významnej infraštruktúry, použitie odborných skupín, zaoberajúcich sa ochranou významnej infraštruktúry, na úrovni EÚ, procesy zdieľania informácií o tejto ochrane a identifikácia a analýza vzájomných závislostí
  • Podporu členským štátom vzhľadom k Národnej významnej infraštruktúre (NCI).