Komisia stále pochybuje o kontrolách na dánskych hraniciach

Komisia informovala, že 14. júla sa jej experti v Kodani stretli s relevantnými dánskymi úradmi a navštívili hranice s Nemeckom a Švédskom. Podnetom k návšteve bolo opätovné zavedenie hraničných kontrol v krajine.

„V prvom vyhodnotení odborníci oznámili, že neboli schopní získať z dánskej strany dostatočné odôvodnenie pre zintenzívnenie kontrol na vnútorných hraniciach,“ uviedla Komisia.

Predovšetkým vyhodnotenie rizík, ktoré sa vyžaduje pre odôvodnenie takýchto kontrol, bolo podľa odborníkov nedostatočné a úradníci vykonávajúci kontroly nemali jasné inštrukcie ako pri nich postupovať.

„Takisto sa zdá, že neexistuje štruktúrovaný mechanizmus podávania správ o počte kontrol a výsledkoch posilnených hraničných previerok,“ píše sa v stanovisku.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová vyjadrila znepokojenie nad touto situáciou: „Nanešťastie, misia nebola schopná získať adekvátne odpovede na svoje otázky. Naďalej pretrvávajú obavy o kompatibilitu posilnených opatrení Dánska pre vnútorné kontroly so slobodami, ktoré prináša Zmluva o EÚ, vrátane Schengenského aquis,“ uviedla.

Podľa Malmströmovej už Komisia zaslala dánskym úradom list, v ktorom požiadala o ďalšie vysvetlenie a nevylúčila ani ďalšie návštevy.

„Komisia nebude váhať použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na zaručenie voľného pohybu tovarov, služieb a osôb a plné rešpektovanie legislatívy EÚ,“ varovala komisárka.

Od 1. januára 2012 prevezme Dánsko rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.