Komisia stupňuje boj proti financovaniu terorizmu

Berlín terorizmus

Miesto teroristického útoku v Berlíne, zdroj TASR

Európska komisia včera predstavila nový balík opatrení na boj proti financovaniu terorizmu a organizovanému zločinu. Akčný plán by mal doplniť stratégiu EÚ v tejto oblasti a predstavuje ďalší krok v budovaní takzvanej „Bezpečnostnej únie“.

Posilnená spolupráca aj sankcie

„Dnešnými návrhmi posilňujeme právne nástroje, ktoré umožňujú odrezať kriminálnikov a teroristov od finančných zdrojov. Musíme zlepšiť spoluprácu jednotlivých úradov, aby sme zastavili podozrivé finančné toky a udržali Európanov v bezpečí,“ uviedol prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Ďalší podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, vysvetlil, že balík opatrení obsahuje aj návrh na sankcie proti zločincom a zmrazenie i konfiškáciu účtov napojených na trestnú činnosť.

Jednotné pravidlá

Súčasťou akčného plánu je smernica o kriminalizácii prania špinavých peňazí, ktorá poskytuje zodpovedným úradom nové právne nástroje. Definuje jednotné pravidlá pre určovanie a trestanie finančnej kriminality.

Odstraňuje prekážky medzi justíciou a políciou členských štátov, čo by malo pomôcť pri vyšetrovaní a harmonizuje legislatívu Únie v tejto oblasti s medzinárodnou.

Sledujte peniaze

Ďalšie nariadenie sa týka kontroly veľkých finančných tokov. Exekutíva navrhuje sprísniť kontroly ľudí, ktorí vstupujú alebo opúšťajú EÚ s hotovosťou prevyšujúcou 10.000 eur.

Aj pri menších sumách povoľuje úradom preverovať finančné prevody, ak panuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou. Zlepšuje tiež výmenu informácií medzi jednotlivými inštitúciami a členskými štátmi a prehlbuje colné kontroly zásielok, ktoré obsahujú zlato a predplatené platobné karty.

V súvislosti s financovaním terorizmu Komisia predstavila nariadenie, ktoré umožní zmraziť alebo konfiškovať finančné zdroje teroristov. Nariadenie zrýchľuje celý proces a rozširuje ho aj na komplicov teroristov.

Opatrenia sú súčasťou Akčného plánu EÚ na boj proti financovaniu terorizmu, ktorý EK predstavila vo februári. Komisia v roku 2017 plánuje v rámci plánu predložiť aj návrh na posilnenie právomocí colných úradov.