Komisia varuje pred dlhonohými stážistkami

„Ako v ktorejkoľvek inej organizácii so širokým záberom, ktorá sa zaoberá aj citlivými a dôvernými informáciami, sú tu vždy ľudia, ktorí sa snažia získať prístup k týmto informáciám,“ povedala hovorkyňa Európskej komisie Valerie Rampi na pravidelnom brífingu.

Potvrdila správy v médiách o existencii interného obežníka v Komisii, ktorý varuje zamestnancov, že „hrozba špionáže v Komisii je zo dňa na deň vyššia“.

„V mnohých krajinách sa lobisti, novinári, súkromné agentúry a iné tretie strany snažia získať citlivé informácie z Komisie“, píše sa podľa hovorkyne v obežníku,.

Hovorí sa v ňom aj o tom, že spravodajské služby alebo osoby blízke spravodajským službám sa opakovane dostať sa k informáciám za použitia rôznych krytí.

„Jedným z príkladov môže byť stážista, iným je niekto z národnej administratívy preložený do Komisie a tretím je napríklad IT expert“, uviedla Rampi.

„Neukazujeme prstom len na novinárov. Môže to byť pekná stážistka s dlhými nohami a blond vlasmi“, dodala.

Komisia navrhuje európsku legislatívu a je zodpovedná za dohľad nad porušovaním zmluvy EÚ v oblastiach ako je napríklad hospodárska súťaž a rozpočet. V Bruseli sa rozvinul veľký lobistický priemysle, ktorý má študovať a ak je to možné aj ovplyvňovať rozhodnutia Komisie.

Rampi uviedla, že Komisia nemá svoje vlastné spravodajské možnosti a spolupracuje so službami členských štátov aby bojovala proti špionážnym aktivitám.

(Reuters)