Komisia vydáva odporúčanie o čipoch RFID

Pätnásť mesiacov od začiatku verejných konzultácií k odporúčaniu o RFID vydá dnes (12.5.) Komisia finálnu verziu dokumentu, ktorý sa v porovnaní s pôvodným návrhom veľmi nelíši. I keď nebude mať záväzný charakter, považuje sa za text, ktorý vysvetlí právne stránky používania inteligentných čipov a technológie RFID (Radio Frequency Identification) v praxi. Už dnes technológiu používa mnoho firiem, najmä sklady a logistické centrá, pričom RFID nachádza uplatnenie ako lepšia náhrada za označovanie tovarov čiarovými kódmi.

Podľa štatistík Európskej komisie sa v roku 2008 vo svete predalo takmer 2,2 mld. kusov čipov RFID, z ktorých tretina našla svoje uplatnenie v členských krajinách EÚ. V porovnaní s rokom 2007 je to veľký nárast. Pokiaľ ide o hodnotu globálneho trhu s RFID, odhaduje sa, že v roku 2008 dosahovala sumu 4 mld. eur. Predpokladá sa, že v roku 2018 by mohla dosahovať 20 mld. eur.

„Európsky podiel na globálnom trhu s inteligentými čipmi dosiahne počas ôsmych rokov 35 percent,“ konštatuje sa v internom dokumente Komisie, do ktorého nahliadol portál EurActiv.

V súlade s pôvodným návrhom, ktorý Komisia predstavila vo februári 2008, sa bude od firiem používajúcich čipy RFID požadovať, aby ich pri predaji produktov deaktivovali. Zámerom je vyhnúť sa prípadným problémom, ktoré súvisia s ochranou súkromia alebo bezpečnosťou. Na druhej strane, spotrebitelia, ktorí o to požiadajú, si budú môcť zakúpený tovar odniesť bez toho, aby bol čip deaktivovaný. Aktívny čip im môže pomôcť lepšie identifikovať produkt napríklad v reklamačnom konaní. Aktívne čipy tiež umožnia lepšie monitorovať pohyb tovarov na jednotlivých trhoch a predchádzať podobným veľkým problémom, akým bol napríklad predaj kontaminovaného mlieka v Číne.

Všeobecne, pokiaľ ide o čipy RFID, spotrebiteľské organizácie žiadajú o stanovenie princípu informovania zákazníka pred uchovávaním istých informácií v nich, najmä pokiaľ ide o meno, priezvisko a číslo platobnej karty. Na druhej strane, Komisia tvrdí, že súčasný nedostatočný technologický rozvoj RFID a malá rozšírenosť čipov v bežnom živote sú samé o sebe zárukou, že v tejto fáze nebude možné technológiu zneužiť na krádež a zneužitie dôležitých informácií.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC víta „dlho očakávané“ odporúčanie Komisie, ktoré pokladá za „dôležitý prvý krok smerom k vyriešeniu niektorých základných obáv spotrebiteľov, ktoré sa spájajú s RFID“.

Európska komisia poverila európske štandardizačné úrady, aby sa dohodli na spoločnom označovaní výrobkov, ktoré nesú čip alebo čítačku RFID, spôsobom, ktorý jasne upozorní spotrebiteľa na ich prítomnosť.