Komisia žiada trestať prejavy nenávisti

Věra Jourová a Frans Timmermans, (zdroj: Európska komisia)

„Práve v čase, keď máme morálnu povinnosť poskytnúť útočisko ľuďom rôznych náboženstiev a kultúr, ktorí prichádzajú na naše brehy, je mimoriadne dôležitá naša spoločná zodpovednosť spolu žiť v tolerancii a vo vzájomnom rešpekte,“ povedal včera na úvod dvojdňového podujatia o ľudských právach v Bruseli prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Kolokvium Európskej únie sa tento rok zameria na nenávisť voči judeo-moslimským menšinám v Európe. Diskutovať budú politici, zástupcovia komunít a mimovládne organizácie. Komisia avizuje, že z tohto stretnutia chce urobiť tradíciu.

Predstavitelia únie včera na stretnutí s novinármi prezentovali nový prieskum Eurobarometra o diskriminácii. Až 50 % Európanov považuje diskrimináciu na základe náboženstva za bežný jav a iba 61 % občanov by bolo spokojných s tým, ak by ich kolega v práci bol moslim. Ešte menej Európanov by si vedelo predstaviť spolužitie svojho dieťaťa a moslima.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodáva: „Jeden z piatich občanov EÚ patriaci k nejakej z náboženských menšín uvádza, že v uplynulých 12 mesiacoch má skúsenosť s diskrimináciou alebo obťažovaním na základe náboženstva alebo viery. Toto je neprijateľné.“

Vyzvala preto členské štáty, aby riadne uplatňovali právne predpisy a prijali konkrétne opatrenia proti rasistickým a xenofóbnym prejavom a trestným činom z nenávisti. Na otázku bruselského EurActivu, ako sa zachovať k nenávistným prejavom politikov, Jourová povedala, že právo musí platiť pre každého.

Skúška európskych hodnôt

„V ostatných týždňoch sme boli v niektorých členských štátoch svedkami ohromnej solidarity. Videli sme tiež temnú stránku spoločnosti. Videli sme zapálené domy žiadateľov o azyl. A počuli sme politických lídrov vyhlasovať, že ich krajiny nebudú prijímať moslimských utečencov,“ kritizoval v príhovore Frans Timmermans.

Rastúce predsudky, urážky a diskriminácia sú v rozpore európskymi hodnotami. Kým niekde pokladajú rozmanitosť za hrozbu, Timmermans ju vidí ako budúcnosť ľudstva: „Politici, ktorí sa svojim voličom pokúšajú ponúknuť spoločnosť zloženú výhradne z ľudí jedinej kultúry, vykresľujú budúcnosť založenú na minulosti, ktorá nikdy neexistovala a nikdy ani nebude existovať.“