Kontrola južnej hranice a trest smrti

Krátka správa

Kedže niektoré južné krajiny EÚ čelia extrémnym podmienkam ako exponovaná geografická poloha, prípadne ich susedské krajiny neplnia medzinárodné záväzky, Rada vyzvala členské štáty, aby zdieľali zodpovednosť, skúsenosti z bilaterálnej spolupráce s tretími krajinami a poskytovali si navzájom podporu pri ochrane svojich hraníc. Pri príležitosti stretnutia EUROMED 18. a 19. novembra v Portugalsku prišlo Predsedníctvo s iniciatívou posilneného dialógu s krajinami Stredomoria v oblasti imigrácie.

Rada sa ďalej dohodla na texte definujúcom bezpečnostné charakteristiky a biometrické identifikátory, ktoré by mali byť použité členskými štátmi v uniformnom formáte povolenia k pobytu udeľovanom občanom tretích krajín. To by malo obsahovať digitálnu fotografiu tváre a dva otlačky prstov. Technické špecifikácie budú kompatibilné s tými, ktoré sa budú používať v cestovných dokladoch európskych občanov.

Dánsko a Nemecko informovali na Rade o nedávnych policajných akciách proti teroristickýcm sieťam vo svojich krajinách, ktoré predišli plánovaným útokom.

Boli dohodnuté aj nové pravidlá pre menovanie, mandát a financovanie špeciálnych predstaviteľov EÚ:

  • dĺžka mandátu by spravidla nemala presiahnuť štyri roky,
  • bude sa dbať na rovnováhu zastúpenia mužova a žien,
  • pri rozhodovaní o predĺžení mandátu treba brať do úvahy napĺňanie stanovených cieľov.

V súčasnosti má EÚ deväť špeciálnych predstaviteľov v rôznych regiónoch. Presadzujú politiky EÚ v problémových oblastiach a krajinách, sú aktívni v presadzovaní stability a vlády zákona a podporujú v prácu Vysokého prestaviteľa pre SZBP Javiera Solanu.

Niektoré členské štáty na Rade opätovne navrhli, aby sa 10. október stal „Európskym dňom proti trestu smrti“. Proti tomuto návrhu, v súlade s predchádzajúcimi vyjadreniami, ostro vystúpila Varšava a pridala tak ďalšiu otázku, v ktorej sa rozchádza s európskymi partnermi. Hoci Poľsko zakázalo trest smrti (čo bol zároveň predpoklad pre členstvo v EÚ), prezident Lech Kaczynski a niektorí jeho kolegovia zo strany Právo a spravodlivosť vyhlásili, že je teoreticky prípustný v niektorých extrémnych prípadoch. Poľsko sa pridržiava názoru, že by sa skôr mala oslavovať “ochrana života” zahŕňajúca aj zákaz interupcií a eutanázie, čo sa zase nepáči liberálne naladeným štátom EÚ. Postoj Varšavy však nebol veľkým prekvapením, nikto neočakával, že premiér Jaroslaw Kaczynski bude robiť ústupky len mesiac pred predčasnými voľbami v Poľsku. Politici prítomní na stretnutí označili diplomaticky postoj Poľska za „nie veľmi flexibilný“.