Kontroly na hraniciach dostali podporu summitu

Krátka správa:

Lídri EÚ sa zhodli na posilnení agentúry Frontex, ktorej úlohou je kontrola hraníc. Jej činnosť má byť koordinovaná s dôkladnými hliadkami EÚ pri pobreží Malty a v stredojužnej časti Stredozemného regiónu v roku 2007.

Záverečná správa summitu uvádza: „Frontex sa naliehavo žiada, aby zavŕšil svoje súčasné úsilie o zriadenie centralizovaných záznamov technického vybavenia členských štátov, ktoré by sa mohlo dať k dispozícii inému členskému štátu, a aby do konca apríla 2007 predložil Rade správu o pokroku… Frontex sa vyzýva, aby spolu s členskými štátmi regiónu na južných morských hraniciach čo najskôr zriadil stálu sieť stredozemských pobrežných hliadok.“

Lídri tiež súhlasilli s potrebou širšieho dialógu s krajinami pôvodu a tranzitu, aby sa „prehĺbilo partnerstvo medzi EÚ, africkými a stredomorskými štátmi, a to rozšírením dialógu a posilnením praktickej spolupráce.“

Diskusia k návrhu Komisie, aby sa urýchlila tvorba rozhodnutí v oblasti spravodlivosti použitím Luxemburského kompromisu (umožňuje použiť národné veto a zároveň nezablokuje dohodu pre iné krajiny) v súčasných zmluvách o EÚ.

Poľský prezident Lech Kaczynski opísal debatu ako „živú diskusiu, s Poľskom na strane opozície, ale nie sme v tom sami“ – Nemecko, Veľká Británia a Írsko sú tiež vnímaní ako hlavní oponenti presunu rozhodovania v oblasti spravodlivosti na európsku úroveň.