Korupčná správa uvrhla Bulharsko do krízy

Správa Európskej komisie, ktorá bude oficiálne zverejnená až 23. júla, obsahuje aj časť o manažmente fondov EÚ v Bulharsku. Práve tu Komisia podľa verzie správy, ktorá sa dostala do médií, navrhuje zmrazenie fondov určených pre Bulharsko vo výške niekoľko stoviek miliónov eur. Krajina by mohla stratiť väčšinu týchto peňazí a dokonca bude možno musieť vrátiť aj tie, ktoré už boli prerozdelené. Jedinou šancou je, že vláda ešte presvedčí Brusel, že vie s európskymi prostriedkami narábať spoľahlivo a transparentne.

Posladná veta z návrhu správy o manažmente európskych zdrojov v Bulharsku je najvýrečnejšia: „Bulharsko (…) sa musí zaviazať, že vyčistí svoju administratívu a zabezpečí, aby sa štedrá podpora, ktorú dostáva z EÚ skutočne dostala k občanom a nebude odčerpávaná skorumpovanými úradníkmi, ktorí spolupracujú s organizovaným zločinom.“

V správe, ktorú uverejnil bulharský partner siete EurActiv, noviny Dnevnik, sa tiež uvádza, že administratívna kapacita Bulharska je veľmi slabá a Komisia v nej spomína niekoľko vážnych nezrovnalostí a explicitné podozrenia z podvodov a konfliktu záujmov pri udeľovaní kontraktov. Odkazuje aj na vážne nezrovnalosti, ktoré objavil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Európska komisia zdôrazňuje, že sankcie v žiadnom prípade nemajú za cieľ postihovať bežných Bulharov, ale organizovaný zločin, ktorý zneužíva nie len európske fondy ale určite aj národné financie, uviedli pre EurActiv zdroje z prostredia Komisie.

Podobné sankcie neboli zatiaľ použité proti žiadnemu členskému štátu. EÚ by mohla odobrať bulharským platobným agentúram akreditáciu a tým aj právo rozhodovať prerozdeľovaní európskych peňazí. Rozhodnutie by malo padnúť v septembri. Sofia by tak mohla prísť o 610 miliónov euro z predvstupového fondu PHARE, 144 miliónov zo štrukturálneho fondu ISPA a 133 miliónov z poľnohospodárskeho fondu SAPARD.  

Strany z parlamentnej opozície iniciovali hlasovanie o vyjadrení nedôvery bulharskej vláde. Hlasovať by sa malo 24. júla, deň po oficiálnom zverejnení správy, ktorej predbežná verzia už prenikla na verejnosť. Opozícia zaútočila aj na prezidenta krajiny Geogriho Parvanova a žiada jeho rezignáciu. Jeden z ľudí, ktorých úrady vyšetrovali v súvislosti s podvodmi – Ľudmil Stojkov – bol sponzorom jeho prezidentskej kampane vo voľbách v roku 2006, čo spomína aj správa Úradu boja proti podvodom EÚ (EurActiv, 17/07/08) . Parvanov reagoval na obvinenia tvrdením, že prezidentský úrad v žiadnom prípade nechráni Stojkova pred stíhaním.

Prezident spochybnil niektoré zmeny v správe OLAF. Podľa neho predchádzajúca verzia textu, z 18. júna, neobsahovala „politické závery“ o existencii „vplyvných kruhov v bulharskej vláde“ kryjúcich zločincov. Vyzval nedávno vzniknutú Národnú agentúru pre štátnu bezpečnosť, ktorú tlač nazvala“ bulharské FBI“, aby zaujala stanovisko, či takéto kruhy poskytujúce ochranu zločincom skutočne existujú.