Kriminalita v Únii klesá

Vyplýva to z komplexnej správy, ktorú koncom novembra publikoval Eurostat. Ten v dokumente sumarizuje štatistické údaje založené na policajných záznamov jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín v oblasti spáchaných vrážd, násilných trestných činov (vrátane fyzického napadnutia, krádeže, znásilnenia a iných sexuálnych trestných činov), krádeží osobných motorových vozidiel, obchodu s drogami. Správa tiež uvádza počet uväznených a počet príslušníkov policajných zborov.

Najvýraznejší pokles v zaznamenaných trestných činoch v období rokov 2005 ž 2008 nastal v Poľsku a na Slovensku. Pritom až do roku 2004 mala u nás, rovnako ako v Poľsku, kriminalita stúpajúcu tendenciu.

Najviac vrážd na obyvateľa je v Pobaltí

Najvyšší počet vrážd na obyvateľa bol zaznamenaný v Litve a Estónsku. V období 2005 až 2008 tak pripadlo na 100 tisíc obyvateľov viac ako šesť prípadov vrážd ročne, pričom v prvom menovanom to bolo až takmer deväť vrážd na 100 tisíc obyvateľov. V roku 2008 však štafetu prebralo Francúzsko.

Najnižší počet vrážd na obyvateľa naopak zaznamenali v Rakúsku a Slovinsku. Na Slovensku klesal počet vrážd postupne od roku 2002 do roku 2008 zo 128 na 94 prípadov na 100tisíc obyvateľov. Z krajín strednej Európy malo vyšší údaj len Česko.

Pri porovnávaní počtu vrážd na počet obyvateľov, ku ktorým došlo v hlavných mestách, a ktoré sú typicky vyššie ako priemer krajiny, sa Bratislava umiestnila na spodných priečkach štatistík a je tak v tomto ohľade šiestym najnebezpečnejším hlavným mestom v EÚ.

V násilných trestných činoch vedú Severania

Čo sa týka násilných trestných činov, najvyšší index priradil Eurostat severským krajinám, teda Dánsku, Švédsku a Fínsku. Od roku 2005 ale značne klesol počet násilných zločinov vo východnej časti EÚ, najmä v Litve, na Slovensku, v Poľsku, Bulharsku a Českej republike- čím sa celkový počet prípadov v Únii znížil v trojročnom období asi o šesť percent.

V Dánsku sa za tri roky zdvojnásobil počet krádeží, ale napríklad v Grécku došlo naopak k výraznému poklesu. Vo všeobecnosti však v rámci EÚ počet krádeží klesol, a to dokonca aj v krajinách kde mal počet násilných trestných činov stúpajúcu tendenciu. V rámci krajín V4 klesol počet krádeží najmä v Poľsku (od roku 2002 takmer o polovicu) a na Slovensku. V Maďarsku majú krádeže od roku 2006 stúpajúci trend. V celej Únii počet uvedených zločinov v období rokov 2005 až 2008 klesol približne o 10 percent.

Podľa Eurostatu zároveň v členských štátoch EÚ pripadá na 100 tisíc obyvateľov približne 123 dospelých a mladistvých väzňov, vrátane zadržaných osôb. Najvyšší pomer – viac ako 150 osôb na 100tisíc obyvateľov – je v nových členských štátoch. Konkrétne je tomu tak v pobaltských krajinách, Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Najnižší pomer, menej ako 80 osôb na 100tisíc obyvateľov, je naopak v severských krajinách, Írsku a Slovinsku. Pre porovnanie, v USA dosahuje priemerný počet uväznených na 100tisíc obyvateľov číslo 775.