Lajčák: Odmietnuť Ukrajine perspektívu nemá logiku

zdroj: SFPA

Slovensko bolo zástancom ambicióznejšieho textu deklarácie z Rigy o tom, čo má nasledovať po asociačnom procese, povedal na konferencii „EÚ v roku 2015: Silný mandát, krehká politika“ minister podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

„Myslím si, že naši partneri majú právo vedieť, kde ich vidíme. Nie sme zástancami bezhlavého rozširovania únie, je to proces, ktorý je založený na pevných kritériách, ale podľa mňa je alibistické niekomu odoprieť členstvo bez toho, aby sme diskutovali o plnení kritérií,“ povedal na margo výsledkov summitu Východného partnerstva v lotyšskej Rige.  

Podľa Lajčáka nemôžeme na jednej strane hovoriť, že nikto nemá právo obmedzovať krajiny Východného partnerstva v slobodnom prijatí strategického rozhodnutia o tom, kde vidia svoje miesto a zároveň jedným dychom dodávať, že nedovolíme, aby svoje miesto videli v EÚ.  

„Neviem, kto v tom vidí logiku, ja nie.“ Slovensko si podľa neho prešlo svojou fázou transformácie a reforiem, pričom bez úlohy, ktorú v tom zohrala EÚ a bez európskej perspektívy by sa to bolo ťažko podarilo.

Nedáva podľa neho zmysel, že krajiny Východného partnerstva nechceme vidieť v ruskej sfére vplyvu, ani v EÚ a zároveň odmietame vytvárania nárazníkových zón.

Reformné úsilie

„Myslím si, že by sme mali byť k sebe úprimní. Veď tá diskusia nie je o tom, čo bude dnes a zajtra. Môže sa totiž stať, že reformné úsilie v týchto krajinách zlyhá, respektíve, že „pri absencii vízie z našej strany siahnu po vízii inej a potom bude neskoro.“

Lajčák sa tiež domnieva, že málo pomáhame Ukrajine v reformách.

„Vieme aká gigantická úloha to je a je naivné si myslieť, že Ukrajinci to zvládnu sami. Ak je tam 200 zahraničných poradcov, tak podľa mňa je to horšie ako keby ich tam bolo 50.“

Na Ukrajine je síce podľa jeho slov „veľa dobrej vôle a dobrých rozhodnutí, ale málo strategickej vízie a koordinácie.“

„Ako mi povedal jeden z našich poradcov, bývalý minister financií Ivan Mikloš, chýba komunikácia vlády s verejnosťou.“ Ľudia podľa neho nechápu, prečo sa prijímajú ťažké opatrenia, iba cítia ich ťaživý dopad na svoje životy.

„Nemáme príliš veľa času a myslím, že najbližšia zima bude istým okamihom pravdy,“ zakončil tému šéf slovenskej diplomacie.

Kvóty

Slovensko oceňuje, že si nová Európska komisia zobrala za cieľ komplexne a strategicky riešiť problém imigrácie.

Návrh migračnej agendy EK obsahuje okrem iného kvóty pre premiestnenie utečencov v rámci EÚ a návrh na presídlenie ďalších 20 tisíc ďalších migrantov tretích krajín.

„Otázka kvót je politicky mimoriadne citlivá“, konštatuje Lajčák. Slovensko podporuje presídľovanie na dobrovoľnej báze v rámci schopností a kapacít jednotlivých členských krajín EÚ.

„Aj v súčasnosti utečenci po ich prijatí na Slovensku nemajú záujem tu zotrvať a smerujú ekonomicky silnejších krajín, resp. do krajín s diaspórami. Nie je podľa nás možné zabrániť sekundárnemu pohybu. Je preto otázna efektivita záväzku pre utečencov zotrvať v krajine presídlenia 5 rokov tak ako to navrhuje Komisia.“