Londýn bude možno špehovať na sociálnych sieťach

Vláda v Londýne sa obáva, že teroristi a extrémisti môžu využiť výdobitky moderných technológií. Preto chce upriamiť svoju pozornosť aj na sociálne siete ako Facebook, MySpace, či Bebo, ktoré denne používajú milióny Britov pre komunikáciu so svojimi priateľmi a známymi.

Downing Street 10 bude možno chcieť presadiť zákon, podľa ktorého by boli spomenuté služby a im podobné povinné poskytnúť bezpečnostným zložkám informácie o svojich užívateľoch, ako i informácie o priateľoch daného sporného užívateľa. Ministerstvo vnútra uviedlo, že vláda o takejto možnosti zatiaľ iba uvažuje.

Kritici nového návrhu zákona namietajú, že ide o politiku, ktorá sa stáva akýmsi „veľkým bratom“, ktorý sleduje a zasahuje do každodenného života bežných ľudí.

„Je nám zrejmé, že komunikačná revolúcia je v tejto krajine rapídna a spôsoby, ktorými zbierame informácie o komunikácii, je potrebné zmeniť, aby mali agentúry priestor pre vymoženie práva, aby mohli efektívne čeliť terorizmu a získavať dôkazy,“ povedal hovorca britského ministerstva vnútra. Dodal: „Je nám jasné, že nechceme vytvárať databázu e-mailov, textov, konverzácií alebo samotných sociálnych sietí.“

Britská vláda chce o téme hovoriť s občianskou spoločnosťou a IT spoločnosťami, ktoré spomenuté služby prevádzkujú. Cieľom je spoločne odhaliť biele miesta, ktoré môžu byť potenciálne zneužiteľné.

Chris Kelly, šéf oddelenia pre ochranu súkromia portálu Facebook, označil zámer britskej vlády za prehnaný. V rozhovore pre britský portál ZDNET uviedol: „Myslíme si, že monitorovanie celého dátového toku je nadmerné.“ Podľa neho, súčasná legislatíva je dostatočná, aby dokázala vynútiť prístup k informáciám, ak je to potrebné.

Kelly sa odvolal na vyjadrenie ministra pre vnútornú bezpečnosť a boj proti terorizmu Vernona Coakera, ktorý pred štyrmi členmi legislatívneho výboru Snemovne reprezentantov povedal, že Smernica EÚ o zadržiavaní informácií, ktorá zaväzuje poskytovateľov internetových služieb uchovávať isté informácie minimálne 12 mesiacov, nie je v dostatočnej miere aplikovateľná na sociálne siete.

Coaker spresnil, že problémom je najmä chat ako forma bezprostrednej komunikácie. Obdobne je tomu tak i v prípade ďalších okamžite doručovaných správ na sociálnych sieťach. Preto vláda chce, aby mali kompetentné orgány prístup k ich dátovému toku.

„Existuje hrozba, že plány na monitorovanie našich telefonických alebo e-mailových záznamov budú najdrahšou kapitolou v histórii špionáže,“ povedal Tom Brake, hovorca Liberálnych demokratov pre otázky vnútra. Svoje slová publikoval dnes v denníku Independent.

EurActiv/Reuters