„Máte právo nevypovedať…“

zdroj wikimedia commons

Stalo sa Vám niekedy, že ste boli v zahraničí a polícia Vás zatkla bez toho, aby Vás poučila o Vašich právach? V budúcnosti by sa Vám už to nemalo stať. Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ prijali novú smernicu, ktorá obžalovaným zabezpečuje právo na informácie počas trestného konania.

Predpis je už druhým opatrením, ktoré je súčasťou súboru práv na spravodlivý proces v EÚ. Prvý návrh, ktorý podozrivým osobám zaručuje právo na preklad a tlmočenie, schválil Európsky parlament a Rada v októbri 2010.

„Právo na spravodlivý proces je jedným zo základných pilierov našich justičných systémov v Európe,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.

„Tento nový predpis EÚ pomôže chrániť toto právo, pretože zaistí, aby bol každý jasne a bezodkladne informovaný o svojich právach. Uvedenie tohto práva do života 500 miliónov európskych občanov predstavuje dobrý precedens v budovaní Európy práv a spravodlivosti,“ dodala Redingová.

Smernica má zabezpečiť, aby polícia a prokuratúra informovali podozrivé osoby o ich právach. Po zatknutí orgány dotknutej osobe poskytnú informácie o ich právach v písomnej podobe prostredníctvom tzv. poučenia o právach, ktoré bude napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom.

Členské štáty EÚ si môžu zvoliť presnú formuláciu poučenia, Komisia však navrhla jeho vzorové znenie v 22 úradných jazykoch EÚ.

K právam zatknutých alebo zadržaných osôb patrí napríklad právo odoprieť výpoveď, právo na právneho zástupcu, právo na tlmočenie a preklad alebo právo byť bezodkladne predvedený pred súd.

V súčasnosti nemajú všetci občania v EÚ rovnakú možnosť byť riadne informovaní o svojich právach, ak sú zatknutí alebo čelia obvineniu zo spáchania trestného činu. V niektorých členských štátoch je podozrivý o svojich procesných právach poučený len ústne, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie až na požiadanie.

V spojených štátoch musia policajti prečítať podobné vyhlásenie, tzv. „Miranda Warning“, od rozhodnutia Najvyššieho súdu z roku 1966 v prípade Ernesto Arturo Miranda proti štátu Arizona.

Nový predpis sa bude uplatňovať na asi 8 miliónov trestných konaní ročne vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Dnes sa uplatňuje len asi v tretine členských štátoch. Predpis nadobudne účinnosť dva roky po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.