Ministri nechcú spolupracovať

 

Krátka správa

Nemecký europoslanec a hovorca Socialistickej skupiny v EP pre Dočasný výbor EP pre vyšetrovanie existencie zadržiavacích táborov CIA v Európe Wolfgang Kreissl-Dörfler v súvislosti s protestom Socialistov v Parlamente 3. marca uviedol: „Pozvali sme koordinátora protiteroristickej politiky EÚ Gijs de Vriesa na naše zasadnutie 6. marca 2006, no informoval nás, že nemôže prísť. Riaditeľ Europolu Max-Peter Ratzel na naše pozvanie vôbec nereagoval. Rada sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.“

Podľa slov spravodajcu „je takýto prístup neprijateľný, najmä v dobe, keď občania od EÚ očakávajú výsledky vyšetrovania“. „Opätovne vyzývame všetky inštitúcie EÚ a relevantné úrady, aby rýchlo a účinne reagovali na naše žiadosti o spoluprácu“.

Podpredseda Socialistickej skupiny v EP Jan-Marinus Wiersma vyhlásil: „Doteraz pred výborom brilantne vystúpilo niekoľko predstaviteľov súdnictva a občianskej spoločnosti z členských štátov EÚ. Po fascinujúcom minulotýždňovom príspevku talianskeho žalobcu Armanda Spatara bude výbor posudzovať činnosť európskych tajných služieb. Vyzývame Radu ministrov, aby nasledovala tieto príklady. Nutne potrebujeme diskutovať o mnohých otázkach, ktoré položil komisár Frattini v súvislosti so vzťahmi medzi EÚ a USA.“

Vyšetrovanie Európskeho parlamentu dosiahlo významnú fázu vypočúvania prvých svedkom mučenia. Kľúčovú rolu pri vypočutiach nemeckého občana Khaleda El Masriho a jeho právnika Manfreda Gnjidica 13. marca v Štrasburgu zohrá spravodajca Dočasného výboru, taliansky socialistický poslanec Claudio Fava. El Masri bol 31. decembra 2003 odvlečený do Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, 23. januára 2004 lietadlom CIA prepravený do väzenia v Afganistane, štyri mesiace zadržiavaný a mučený a prepustený bez obvinenia. Dnes je na slobode, žije v Nemecku.