Mladá balkánska generácia vyzýva k spolupráci

Krátka správa

„GLOBSEC Express je vyjadrením vôle mladej generácie z viacerých balkánskych krajín, ktorá vyrastala v atmosfére vojen 90-tych rokov, hľadať spoločné vízie a vzájomne spolupracovať v prospech spoločnej budúcnosti. Odkaz projektu je jasný: mladá generácia vyzýva svoje krajiny k spolupráci a považuje euroatlantickú integráciu Balkánu za nádej pre udržateľnosť mieru, stability a prosperity v tomto regióne“, uvádzajú organizátori.

Projektu sa zúčastnili mladí lídri z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Čiernej hory, Macedónska, Rumunska a Srbska, ktorí diskutovali s mladými lídrami z Česka, Maďarska, Slovinska a Slovenska.

Prostredníctvom videokonferencie sa diskutujúcim prihovoril i generálny tajomník NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Tajomníkovi bude smerované jedno z komuniké, ktoré bude výsledkom diskusií vo vlaku.

Výstupy z diskusného panelu budú dve: Spolupráca ako odpoveď na bezpečnostné hrozby a Euroatlantická budúcnosť Balkánu – nádej mieru a stability. Chrovátsko, Macedónsko a Albánsku očakávajú pozvánku do NATO na jarnom summite Aliancie v Bukurešti.

Spoločné „Komuniké“ mladých lídrov balkánskych krajín bude prezentované v Záhrebe. Projekt bude pokračovať v Chorvátsku, Macedónsku a Albánsku pod patronátom národných pobočiek ATA.

GLOBSEC Express organizovala Slovenská atlantická komisia a Euroatlantické centrum s podporou Severoatlantickej aliancie, Ministerstva zahraničných vecí SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Projekt prebieha pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR, pani Diany Štrofovej.