Na medzinárodnú „trojku“ tlačí čas

Krátka správa

Návrh rozdelenia Kosova podľa etnického princípu pozdĺž rieky Ivar je na stole už pomerne dlho. Takéto riešenie má však mnoho proti, napríklad by spôsobilo, že mnoho významných srbských náboženských centier by stále zostalo v albánskej časti. Značne by sa tiež zhoršila vyjednávacia pozícia zvyšku srbského obyvateľstva.

Ako povedal vyslanec EÚ Wolfgang Ischinger pre BBC: „Naliehame na obe strany, aby sa na problém pozerali z novej perspektívy a bez predpojatosti.“ Zástupca Spojených štátov Frank Wisner priznal, že trojka pociťuje časový tlak, pokiaľ ide o výsledok rokovaní.

Nejasný status Kosova má dopady nie len politické. Behom leta sa očakávalo vyriešenie budúcnosti Kosova, čo je aj nevyhnutný predpoklad na to, aby sa táto, ešte stále srbská provincia, mohla ekonomicky postaviť na nohy. Očakávaný obnos medzinárodnej finančnej pomoci, ktorý by mal smerovať do Kosova je asi 1 miliarda eur.

Budúci mesiac sa bolo na programe zvolanie medzinárodnej donorskej konferencie pod patronátom Európskej únie, ktorá mala prerokovať plán pomoci novému štátu na Balkáne v horizonte do roku 2010. Pomoc by mala byť smerovaná najmä do budovania inštitúcií, odbúranie dlhu a infraštruktúry. Všetky doterajšia prípravy však rátali s vývojom situácie tak, ako ju predpokladá Ahtisaariho plán. Rokovania však nabrali iný smer a donorská konferencia bola odložená na neurčito.

EÚ sa okrem toho medzičasom pripravuje na prevzatie civilnej misie v Kosove od OSN. Jej mandát by však mohol byť značne spochybnený, ak Kosovo vyhlási nezávislosť jednostranne. Európski diplomati sa obávajú opätovného rozdelenia Európy ako tomu bolo v prípade vyhlásenia nezávislosti Chorvátska na začiatku 90. rokov.