Navigácia Galileo: Európska komisia zlyhala

Satelitnú navigáciu Galileo, ktorá je prvým priemyselným programom na európskej úrovni, sužujú neustále omeškania v napĺňaní čiastkových cieľov a nedodržiavanie konečných termínov. Systém Galileo ako alternatívu k americkej satelitnej navigácii GPS (Global Positioning System) navrhla Európska komisia ešte v roku 1994.

Dvor audítorov, jedna z európskych inštitúcií, vydal správu, ktorá mapuje manažment projektu Galileo v období 2003 – 2006. Konštatuje v nej, že „Spoločný podnik Galileo“ (GJU), čo je organizácia vytvorená Európskou komisiou a Európskou vesmírnou agentúrou, dosiahol v sledovanom období „nedostatočnú“ mieru výkonnosti v oblatsi manažmentu.

Správa je zásadným odsúdením úlohy Európskej komisie na projekte, ktorý má hodnotu niekoľkých miliárd eur. Európska komisia „neposkytla primerané líderstvo v rozvíjaní a manažovaní Galilea“.

Odhliadnuc od viacerých problémov „na rôznych úrovniach“, hlavnou úlohou GJU malo byť dojednanie investičnej dohody o verejno-súkromnom partnerstve, čo de facto stroskotalo na začiatku roka 2007. Dvor audítorov konštatoval, že verejno-súkromné partnerstvo (PPP) bolo „pripravené a prezentované nedostatočne“. V tomto smere nesie zodpovednosť za zlyhanie Európska komisia, ktorá ponechala otázku dojednania dohody o PPP na pleciach GJU, čo audítori považujú za „nerealistické“.

„GJU nedosiahol väčšinu svojich cieľov, i keď sa vzťahovali k veciam, ktoré boli výrazne mimo jeho právomocí,“ uvádza sa v správe. Faktormi, ktoré sa podpisujú pod tento stav, sú: zameranie sa na riešenie otázok organizačnej štruktúry a kompetencií, nekompletný rozpočet, celkové omeškania čiastkových cieľov v rámci projektu vo fázach príprav a validácie. Za väčšinu z nich zodpovedala Komisia.

Za meškanie budovania satelitnej navigácie môže do veľkej miery tiež nejasnosť rozdelenia kompetencií medzi členskými krajinami EÚ, Komisiou a agentúrami, ktoré sa na projekte zúčastňujú.

„Programu chýba silný strategický sponzor a supervízor: Komisia proaktívne neriadila program, ponechala ho bez lídra,“ uvádza Dvor audítorov. K tomu všetkému prišli členské krajiny, ktoré v rámci projektu presadzovali najmä svoje vlastné hospodárske záujmy, uzatvára.