Nemecká ministerka obrany: Berlín je pripravený rozšíriť vojenské aktivity

Nemecká ministerka obrany včera oznámila, že Berlín je pripravený zohrať väčšiu rolu pri zabezpečení spoločnej obrany.

„Zmena je potrebná. Izolácie a sebablokovanie nevyriešia problémy, ktorým čelíme vo svete, v Európe, alebo u nás doma“, povedala ministerka na stretnutí 200 najvyšších armádnych predstaviteľov. Spomenula pritom agresívnejšie aktivity Ruska, vojnu v Sýrii a rastúce výzvy v Afrike.

„Nemecko je pripravené zapojiť sa… prevziať väčšiu zodpovednosť. To je správna cesta, ale vyžaduje si enormný záväzok času a peňazí.“

Podľa Von der Leyen súhlasilo ministerstvo financií so zvýšením výdavkov o 10 miliárd eur do roku 2020. Určené budú na nákup výzbroje a nový personál.

Nemecko a Francúzsko tlačia na posilnenie európskej spolupráce v oblasti obrany. O obrannej spolupráci hovoril v Prejave o stave EÚ aj Jean-Claude Juncker, lídri o téme diskutovali aj na neformálnom summite v Bratislave.

Návrhy podporilo Taliansko aj Španielsko. Po užšej obrannej spolupráci volajú aj krajiny V4. Británia, naopak, sa k tomu stavia rezervovane a namieta, že by to mohlo oslabiť zväzok NATO.

Nemecko sa desaťročia odmietalo zapojiť do väčších vojenských operácií, aj v dôsledku demilitarizácie a prijatia ústavných obmedzení po druhej svetovej vojne. V súčasnosti však hrá väčšiu úlohu v koalícii krajín bojujúcich proti Islamskému štátu v Iraku. Nemecké jednotky robia prieskumné lety a zúčastňujú sa na dodávkach zbraní kurdským silám Pešmerga.

„Nemecko sa nerobí väčším, než je, no nie je ani menším, než je“, povedala der Leyen.

Podľa ministerky Európa, ktorá má 500 miliónov obyvateľov, kombinované vojenské rozpočty viac ako 200 miliárd eur, a 1,5 milióna vojakov, zďaleka nenapĺňa v bezpečnostnej oblasti svoj potenciál.

Zdôraznila, že európska spolupráca nemá byť konkurenciou NATO, ktoré sa dnes snaží posilniť východnú hranicu proti zvyšujúcej sa vojenskej prítomnosti Ruska.

Európa však podľa nej potrebuje nové štruktúry, ako je spoločné zdravotnícke velenie , ktoré b umožnilo lepšiu koordináciu reakcie na krízy, ako bol bola epidémia Eboly v Afrike, spoločné logistické velenie, a viac spoločných aktivít vo vývoji nových zbrojných systémov.

„Musíme byť schopní rýchlo reagovať“, povedala ministerka a zdôraznila, že v súčasnosti sa čaká na reakciu aj niekoľko mesiacov.

Podľa Von den Leyen bude Nemecko naďalej rozširovať aj bilaterálne bezpečnostné dohody, vrátane vytvárania spoločných ozbrojených síl, ktoré má s Holandsko, Poľskom a Francúzskom.