Nemecko navrhuje posilnenie policajnej spolupráce

Posilňovanie policajnej spolupráce v EÚ zdroj: creativecommons.org

Krátka správa

Nemecké predsedníctvo začlenilo do svojej šesťmesačnej agendy aj návrhy na zefektívnenie pôsobenia EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútra. Navrhuje, aby Europol dostal väčšie právomoci v oblasti koordinácie boja proti cezhraničnému zločinu, ako aj posilnenie spolupráce medzi národnými bezpečnostnými agentúrami a orgánmi zodpovednými za presadzovanie práva.

Medzi konkrétnymi opatreniami je aj právo policajných orgánov zatknúť vo výnimočných prípadoch osobu aj na území iného štátu v rámci EÚ, či právo prístupu k databázam DNA a odtlačkov prstov v iných členských krajinách.

Nemecké návrhy už otvorene podporilo Portugalsko a Slovinsko, ktoré preberú predsedníctvo po Nemecku. Ministri o nich budú diskutovať 15. januára v Drážďanoch.

V EÚ nepanuje zhoda názorov na úlohu, ktorú má zohrávať Europol. Niektoré národné orgány ho pri svojej práci prakticky obchádzajú. Aj preto Nemecko nernavrhuje udelenie výkonných právomocí Europolu, ako je právo na vedenie vlastného vyšetrovania, či právo zatýkať, ale obsahuje požiadavku, aby v určitých prípadoch mali tieto práva národné orgány aj na území iných štátov. Nemecký minister vnútra Wolfgang Schäuble súčasne požaduje pre Europol vyšší rozpočet a viac personálu, aby mohol efektívnejšie plniť koordinačnú úlohu.

Oblasť spravodlivosti a vnútra patrí medzi politiky, v ktorých si členské krajiny EÚ prísne strážia národné kompetencie. Rast cezhraničného zločinu a rizík, ako je terorizmus, však v poslednom období vedú k posilňovaniu „európskeho piliera“ aj v tejto oblasti.