Nie je sused ako sused

Krátka správa

Poslanci spochybnili zmysluplnost geografického rozsahu európskej politiky susedstva. Nezdá sa im, že politika rovnako pristupuje ku krajinám, ktoré zemepisne patria do Európy aj k stredomorským ne-európskym štátom. Odporúčanie preto znie: treba zohľadňovať osobitosti jednotlivých krajín. Spoločné by mali byť len procedúry pre uľahčenie vydávania víz a podpory občianskej spoločnosti.

Štáty, ktoré sa dajú jasne označiť za európske krajiny a ktoré plne dodržiavajú zásady právneho štátu, môžu v zásade požiadať o členstvo v Európskej únii, myslí si Európsky parlament. Postupne by mali byť krajiny východnej Európy zapojené do Európskeho energetického spoločenstva. Parlament tiež navrhuje zriadiť parlamentné zhromaždenie Susedstvo EÚ – Východ (EURO-NEST). Pri jednaní zo štátmi Stredomoria by sa mal väčší dôraz klásť na ľudské práva a v každej z budúcich dohôd o spolupráci musí byť aj doložka upravujúca tieto otázky.

Poslanci považujú za dôležité prehlbovať kontakty medzi ľuďmi, napríklad zapojením štátov EPS do programu študentských výmen, či zriaďovaním programu partnerstva medzi mestami a regiónmi.

Slovenský europoslanec Árpád Duka-Zólyomi (EPP-ED) na margo situácie v Gruzínsku povedal, že demokracia, právny štát a dynamický ekonomický progres je tejto krajine pod vážnou hrozbou. „Nie je vylúčené, že v pozadí vzniknutej situácie je destabilizačné úsilie ruskej mocenskej politiky.“

Vypísanie predčasných prezidentských volieb bolo podľa neho správnym krokom a Saakašvilim vedené Gruzínsko je spoľahlivým partnerom Európskej únie.

„Výhody využívania tzv. soft power metódy EÚ, teda metódy zapojenia partnera do istej formy dialógu, sa potvrdili aj v prípade Gruzínska, kde prezident Saakašvili pod vplyvom západných krajín usmernil vyhrotenú situáciu v krajine a vrátil proces do demokratických medzí“, zdôraznil a doplnil, že dôležitosť monitorovania ESP považuje za veľmi dôležité práve so zreteľom na gruzínske udalosti.

„Napriek našej kontinuálnej podpore bude musieť Tbilisi v januárových voľbách dokázať, do akej miery je vybudovaný demokratický systém v krajine stabilný.“