O krok bližšie k modrej karte

Krátka správa

Jedným z cieľom súčasného Portugalského predsedníctva je posunúť sa vpred v otázke širšieho zlegalizovania migrácie. Prisťahovalectvo by mohlo byť dôležitým nástrojom riešenia problémov, ktoré plynú z demografických zmien, predovšetkým zo starnutia populácie. Európska Komisia predložila doteraz v tejto oblasti viacero  návrhov. Okrem iného ide napríklad aj o návrh politiky špeciálnej podpory úplných rodín s deťmi (EurActiv 11/05/07). Experti sa však domnievajú, že bez migrácie nie je žiadny z nástrojov dostatočne účinný, aby problém uspokojivo vyriešil (viac o postoji Únie k migrácii: EurActiv 27/09/07).

Podľa odhadov Komisie je v súčasnosti neobsadených asi 3 mil. pracovných pozícií, zatiaľ čo celková nezamestnanosť dosiahla v júni 2007 mieru 7,1%. Je to najmenej za posledných 15 rokov. No aj napriek pozitívnym ekonomickým očakávaniam sa Európou šíri čoraz silnejšia obava z rastúceho nedostatku pracovných síl. Preto ďalším dôležitým nástrojom migračnej politiky by malo byť aj včera (26.9.2007) Parlamentom odobrené zavedenie „Modrej karty.“ Na základe tohto výsledku hlasovania sa Komisia v októbri 2007 začne zaoberať prípravou niekoľkých legislatívnych balíčkov, vrátane návrhu smernice o príchode vysokokvalifikovanej pracovnej sily – tzv. smernice o modrých kartách (viac o histórii „Modrej karty“: EurActiv 17/09/07).