Obrana ako motor integrácie

Krátka správa

„Obrana je dnes skutočným motorom európskej integrácie. EÚ sa musí stať skutočným obranným spoločenstvom: len tak sa môže stať plnohodnotným medzinárodným aktérom“, napísal Nuno Severiano Texeira v komentári. Silná a jednotná vojenská sila podľa jeho slov umožní zlepšiť vnútornú kohéziu EÚ. Ako píše ďalej, bezpečnosť bola vždy centrálnym aspektom európskej integrácie.

V kontexte rôznych hrozieb (nadnárodný terorizmus, šírenie zbraní hormadného ničenia a zlyhávajúce štáty) má EÚ centrálnu úlohu pri vytváraní spoločnej obrany. Má však zjavné nedostatky v rýchlosti odpovede na tieto hrozby, ako aj v kapacitách. Chybou je nízka miera solidarity medzi členskými štátmi, čo bráni ďalšiemu rozvoju európskej obrannej politiky, píše sa v texte.

Vojny na Balkáne boli krutým prebudením pre Európanov a viedli k vytvoreniu EBOP v roku 2000. Texeira vyzýva na aktualizovanie Európskej bezpečnostnej stratégie z roku 2003, známej tiež ako Solanova doktrína.

Nevyhnutnou podmienkou pre spoločnú európsku bezpečnostnú politiku sú vojenské kapacity. Texeira sa domnieva, že na posilnenie síl rýchlej reakcie, ktoré by boli schopné promptne reagovať na krízy vo svete je nutné zostaviť bojové skupiny pokrývajúce pozemné námorné aj vzdušné akcie.

Európska obrana sa podľa portugalského ministra obrany musí stať prioritou, aby bolo možné konsolidovať euro-atlantickú bezpečnostnú komunitu. Portugalským špecifickým záujmom je rozšíriť strategickú a vojenskú spoluprácu medzi EÚ a Africkou úniou a rovíjať dialóg s krajinami Stredomoria.