Obvinení v EÚ budú mať právo na tlmočníka

Ministri spravodlivosti vyšli minulý týždeň v piatok (23.10.) v ústrety obvineným a dohodli sa na opatrení, podľa ktorého obyvateľom EÚ vyšetrovaným v inej členskej krajine bude zdarma zabezpečený preklad a tlmočenie súdneho procesu. Ide o opatrenie, ktoré je súčasťou širšieho balíka, ktorého cieľom je posilnenie procedurálnych práv obvinených osôb.

Autorom návrhu je Európska komisia, ktorá ho schválila a posunula Rade ministrov v júli. Okrem tlmočenia súdneho procesu budú mať obvinení občania EÚ v inej než domovskej členskej krajine právo na bezplatný preklad všetkých "nevyhnutných procedurálnych dokumentov" do svojho materinského jazyka.

Rovnaké práva sa priznajú i obvineným, na ktorých je vydaný európsky zatykač.

Európsky parlament, mimovládne organizácie a právnické asociácie vyzývali na prijatie podobných pravidiel od roku 2001, kedy sa v rámci EÚ zaviedol európsky zatykač. Na druhej strane, mnoho z nich voči piatkovému balíku namieta s odôvodnením, že kladie dôraz najmä na represiu, než na práva jednotlivca.

Právo na bezplatný preklad a tlmočenie, ako i celý balík prijatý ministrami označil komisár pre spravodlivosť a vnútro Jacques Barrot za "veľký krok vpred pre Európsku úniu". Doplnil, že nová legislatíva "posilní slobodu pohybu, pomôže pri definovaní spoločných štandardov, [vytvorí] istú rovnováhu medzi opatreniami EÚ, ktoré sa zameriavajú na trestné stíhanie" a podporí vytváranie "dôvery medzi členskými štátmi s ohľadom na ich trestné právne systémy".

Ministri spravodlivosti v piatok tiež konštatovali, že v rámci trestných procedúr jednotlivých štátov existuje "komplexnosť", ktorú treba zosúladiť. Švédske predsedníctvo navrhlo, aby sa rozdielnosti "riešili prístupom krok po kroku". Ministri súčasne vyzvali pracovné oddelenia Rady, aby vytvorili zoznam nástrojov pre naplnenie legislatívy v praxi "s ohľadom na mieru priority". Cieľom je tiež podporiť výmenu dobrých skúseností medzi členskými krajinami.