Ochrana súkromia posilňuje bezpečnosť

 

Krátka správa

Hustinx informoval o tom, čo sa mu podarilo dosiahnuť počas prvých dvoch rokov štvorročného mandátu. Zameral sa pritom na svoju dvojitú úlohu – poradenstvo inštitúciám EÚ v otázke ochrany dát a monitorovanie plnenia pravidiel ochrany súkromia. Hustinx sa vyjadril aj k „súčasnej klíme debaty“, keď povedal: „Je to nesprávne považovať ochranu súkromia a osobných údajov za niečo, čo zdržiava boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.“

Hustinx tiež vyhlásil, že bez ochrany dát garantujúcej rešpektovanie určitých pravidiel by neboli možné ani niektoré praktiky presadzovania práva: „Súčasná legislatíva… umožňuje napríklad inštitúciám presadzujúcim zákon aby skontrolovali podozrivé telefónne čísla nájdené v počítači. Dobrá ochrana dát ide v skutočnosti ruka v ruke s legitímnym bojom proti organizovanému zločinu, pretože zvyšuje kvalitu databáz a súčasne zaisťuje, aby k nim mali prístup iba správni ľudia.“

Na otázku ohľadom spochybňovaného transferu údajov americkým inštitúciám o leteckých pasažieroch cestujúcich do USA, ktorá je teraz renegociovaná medzi Bruselom a Washingtonom, pretože pôvodnú dohodu zrušilo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, Hustinx povedal, že základom akejkoľvek novej dohody musí byť „dostatočná právna ochrana plus záväzné klauzuly pre USA“.

„Dokonca aj v časoch hrozby by sme sa nemali ľahko vzdávať práv na súkromie, ktoré sa vyvinuli počas storočí“, varoval Hustinx a dodal: „Ak sa raz niektorých práv vzdáme, v blízkej budúcnosti ich už nezískame späť.“