Odborníci varujú pred zneužívaním kybernetickej hrozby

zdroj wikimedia commons

„Existuje hrozba, že otázka kybernetickej bezpečnosti by mohla byť použitá ako prostriedok na vytváranie bariér pre obchod. Myslím, že každý z nás by mal byť preto veľmi opatrný. Je to môj súkromný názor, ktorý som predostrel vláde a súkromnému sektoru, ale myslím si, že ide o nebezpečnú oblasť,“ hovorí John Suffolk, expert na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Huawei.   

Suffolk pracoval v minulosti ako poradca a šéf informačného odboru britskej vlády.

Vinton Cerf je jeden z prvých internetových priekopníkov a pracuje pre Google. Upozorňuje na pokusy preformovať pravidlá pre internetové operácie, ktoré môžu mať negatívny dopad na obchod.

Nové centrum

Eurokomisárka pre domáce záležitosti Cecilia Malmströmová vyzvala minulý týždeň na konferencii Microsoftu súkromný sektor, aby sa viac zapájal do boja proti kybernetickej kriminalite.

V marci navrhla zriadiť v rámci Europolu Európske kybernetické centrum. To by sa malo stať hlavným nástrojom Únie v boji proti kybernetickým hrozbám.

Centrum by malo vykonávať expertízy, varovať európske štáty pred hlavnými nástrahami, upozorňovať na nové spôsoby online kriminality a identifikovať jednotlivcov, či organizované skupiny, ktoré sa dopúšťajú kybernetickej kriminality.  

Scott Charney zo spoločnosti Microsoft vyhlásil, že kým pred 15 rokmi boli kybernetickými hrozbami len malvér a spamy, dnes ide o podstatne pokročilejšie formy, a preto potrebujeme tiež posun v bezpečnostnej stratégii.

Nesúlad vo vnímaní rizika

Vlády, ktoré v súčasnosti prijímajú stratégie v boji proti kybernetickej kriminalite sa orientujú na „prevenciu a odpoveď“. Podľa Charneyho by však k týmto dvom elementom mali pridať aj „detekciu a kontrolu“.

Kybernetická kriminalita je podľa neho na vzostupe kvôli masívnemu prechodu na cloud computing a rozvoja tzv. internetu vecí.

Malmströmová na fóre prezradila, že podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, považujú tri štvrtiny Európanov kybernetickú kriminalitu za narastajúce riziko.  

„Je viacero spôsobov, ako môže súkromný sektor prispieť k zdieľaniu informácií o rizikách,“ myslí si Malmströmová.

Je tu určitý nesúlad v tom, ako ľudia vidia hrozby kybernetickej kriminality, hovorí Adam Palmer, poradca v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Norton.

Kybernetická kriminalita je oveľa rozšírenejšia, ako si ľudia uvedomujú. Respondenti istého prieskumu uviedli, že sa za posledných dvanásť mesiacov stali trikrát častejšie obeťou online kriminality ako offline kriminality.

 „Napriek tomu si len menej ako tretina z nich myslí, že je pravdepodobnejšie stretnúť sa v následujúcom roku s kybernetickou kriminalitou ako s kriminalitou vo fyzickom svete,“ dodáva Palmer.