Osýpky sú v niektorých krajinách EÚ späť

John Vachon, Library of Congress (USA), Wikepedia

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 27. apríla zaznamenali vo Francúzsku počas prvých troch mesiacov tohoto roka 4937 prípadov ochorenia na osýpky. Za celý minulý rok to pritom bolo 5090 prípadov.

Podľa OSN sa osýpky šíria aj v Španielsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Srbsku a Turecku. Slovensko zatiaľ nevykazuje znepokojivé čísla.

Údaje boli zverejnené počas rokovania okrúhleho stola v Bruseli, ktorý iniciovala OSN spolu s delegátmi z Belgicka, Francúzska, Nemecka a Švajčiarska.

Nárast ochorenia je kladený za vinu problémom s očkovaním istých komunít. To zahŕňa aj deti rodičov, ktorým nie je známe, že osýpky existujú.

„Vakcinácia je jednoznačne obeťou svojho vlastného úspechu. Ľudia o nich [osýpky] zmýšľajú ako o dávno zaniknutom víruse. Je to nezodpovedné a ľahkovážne,“ hovorí Didier Houssin, generálny riaditeľ na francúzskom ministerstve zdravotníctva.

Ďalšie ohrozené skupiny sú Rómovia a imigranti, keďže nemajú taký prístup k národným zdravotným službám ako zvyšok populácie. Ohrozené skupiny sú aj antropozofické spolky ako deti vo waldorfských školách.

Takéto školy občas vyzývajú deti aby sa sami snažili bojovať s chorobami, a tým podporili prirodzenú imunitu. V roku 2008 prudko narástol počet ochorení na osýpky v Nemecku a choroba sa ďalej šírila do Rakúska, Talianska a Nórska. Osýpky sa vtedy rozšírili práve z waldorfských škôl.

Spoločný európsky postup

Vedúci oddelenia generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľov John Ryan uviedol , že Maďarské predsedníctvo už podalo vo veci vakcinácie návrh na júnové rokovanie Rady ministrov zdravotníctva.

Cieľom návrhu je podľa Ryana užšia spolupráca členských krajín ohľadom vakcinácie a lepšia koordinácia záznamov vakcinácie.

Ryan dodal, že je veľa spôsobov na zlepšenie koordinácie a spolupráce na európskej úrovni. Ako príklad uvádza vypracovanie postupov ako dostať pomoc aj ku skupinám ako sú napríklad Rómovia, prispôsobenie detí na nové vakcinačné plány, posilnenie dohľadu EÚ nad chorobami, ktorým by sa dalo predísť očkovaním a nakoniec poskytovanie viacjazyčných informácií o vakcinácií zdravotníckemu personálu a verejnosti.

Vo Francúzsku spôsobuje toto ochorenie smrť v jednom až dvoch prípadoch z 1000. Najviac zraniteľné skupiny sú dorastenci a dospelí vo vysokoškolskom veku, pre ktorých môže byť táto choroba zhubná a nebezpečná.

Manažérka európskeho programu WHO pre imunizáciu Rebecca Martinová na adresu Rómov a imigrantov uviedla, že „ide o veľmi citlivú záležitosť a musí sa s jednať opatrne. My vo WHO sa snažíme riešiť problém zdravia imigrantov, spolupracujeme s členskými štátmi, ale chce to čas kým sme schopní pochopiť komunitu a vysvetliť im túto záležitosť.“

Pozície

Okrúhly stôl bol pôvodne založený princeznou Mathildou z Belgicka, ktorá je osobitným zástupcom európskej pobočky WHO pracujúcej na ochoreniach, ktorým sa dá predísť vakcináciou. „Za posledné roky sme spozorovali čosi znepokojivé v európskom regióne. Klesajúca miera zaočkovanosti viedla k vzniku ohnísk takých ochorení, ktoré boli predtým v Európe ojedinelé alebo boli úplne vyhubené,“  povedala.

„V západnej Európe sme zaznamenali niekoľko ohnísk osýpok. Tisíce prípadov ochorenia na osýpky boli ohlásené od začiatku roka,“ dodala princezná. „V dobe kedy vakcíny môžu poskytnúť účinnú ochranu voči takýmto chorobám je alarmujúce ak sa objavia takéto ohniská nákazy. Cena je vysoká – ako v oblasti zdravia tak aj vo finančnej záťaži na zdravotný systém danej krajiny,“ povedala.

„Dôvera verejnosti v očkovanie klesá,“ tvrdí Steven Allen, regionálny riaditeľ UNICEF pre Strednú a východnú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov. „V dobe globálnej migrácie a mobility nezostanú choroby za hranicami. Musíme sa správať transparentne a zdieľať informácie. A nezáleží na tom nakoľko je to zložité alebo trápne,“ povedal.

Podľa Johna Ryana má očkovanie proti osýpkam niekoľko problémov: vyhodnotenie očkovania imigrantov a sociálne znevýhodnených skupín, zdravotnícky personál má problémy sledovať všetky deti, ktoré migrujú do iných členských štátov, hlavne kvôli viacjazyčnosti záznamov. 

Ryan dodal, že EÚ rešpektuje právo členských štátov poskytovať svojim občanom zdravotnú starostlivosť. Komisia však verí, že existuje veľa možností na zlepšenie spolupráce a koordinácie na európskej úrovni v spolupráci s WHO vo veci detského očkovania.

„Je tu veľký priestor na skúmanie v rámci členských štátov, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a WHO ako lepšie zaznamenávať očkovanie detí, čím sa uľahčí aj dodržiavanie očkovacích rozvrhov,“ dodal Ryan.

Rebecca Martinová pre EurActiv povedala, že hlavným dôvodom pre šírenie osýpok je fakt, že „deti sa nedávajú očkovať“.

„Dôvody pre  klesajúcu mieru zaočkovania sú mnohé, ale výsledky sú tie isté. Mnohí imigranti nemajú prístup ku zdravotnej starostlivosti a preto je aj miera zaočkovania u nich nižšia. Avšak nie je to obmedzené iba na túto skupinu obyvateľstva,“ dodala.

Povedala, že rozšírenie osýpok v Nemecku v roku 2008, ktorého ohnisko bolo vo Waldorfských školách, sa ďalej šírilo do Nórska, Rakúska a Talianska.

„Holandsko má neoceniteľné skúsenosti pri jednaní s lídrami škôl, ktoré boli proti vakcinácií. Vláda robila výjazdy do týchto komunít, aby vysvetlila obyvateľom situáciu,“ povedala na margo Waldorfských škôl Martinová.

Podľa Didiora Houssina, generálneho riaditeľa na francúzskom ministerstve práce, zamestnanosti a zdravia, analýza francúzskych údajov ukazuje, že viac prípadov sa nachádza na juhu krajiny. „Nie sú to iba imigranti a Rómovia, ktorým nevieme poskytnúť očkovanie. Sú to aj mladí ľudia, ktorí sú na univerzitách a v školách. Je ťažké im poskytnúť vakcináciu, poretože si nie sú vedomí rizika. Pritom sú to práve oni, kto je kvôli ich veku najviac ohrození,“ dodal.