Parlament chce ďalšie informácie o transferoch údajov

 

Krátka správa

Európsky parlament prijal 6. júla 2006 rezolúciu, v ktorej vyzval európske vlády, Európsku komisiu a Európsku centrálnu banku, aby „vysvetlili, do akej miery vedeli o tajných dohodách“ medzi belgickým SWIFT-om (Spoločnosť pre celosvetovú interbankovú finančnú telekomunikáciu) a predstaviteľmi USA.

Podľa správ, ktoré USA čiastočne potvrdili, boli milióny údajov o medzinárodných finančných prevodoch denne odosielané do USA, kde podliehali procedúram triedenia. V USA ide o súčasť „vojny proti terorizmu“. S údajmi operovali CIAMinisterstvo financií USA.

Komisár Franco Frattini pred Parlamentom povedal, že „Komisia bude veľmi starostlivo sledovať ďalší vývoj, a ak to bude potrebné, využijeme všetku našu moc, ktorou disponujeme“. Použil frázu z bodov svojho predchádzajúceho prejavu, podľa ktorej „transfer takýchto finančných informácií spadá pod Smernicu o ochrane údajov 95/46/EC“. To je však v rozpore s vyhláseniami Frattiniho hovorcu Frisca Roscam-Abbinga, podľa ktorého sa „Smernica o ochrane údajov nevzťahuje na transfery dát za bezpečnostnými účelmi“.

Za rezolúciu v Parlamente hlasovalo spolu 302 poslancov zo Strany európskych socialistov (SES), zo Skupiny Zelených/Európskej slobodnej aliancie (Verts/ALE), zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) a Konfederatívnej skupiny európskej zjednotenej ľavice (GUE/NGL). 219 hlasov proti rezolúcii vyslovili Skupiny Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov (EPP-ED) a Únie za Európu národov (UEN). Posledné dve skupiny navrhli mäkkšiu rezolúciu, v ktorej nazvali transfery „domnelými“, a preto nepožadovali ďalšie vyšetrovanie.