Parlament chce uvoľniť kontroly na letiskách

Zdroj: Jason Gillyon, www.creativecommons.org

Pozadie

Od novembra 2006 si cestujúci leteckou dopravou môžu so sebou na palubu lietadla zobrať len tekutiny s objemom menším ako 100 ml, ktoré musia byť uložené v priesvitných igelitových vreckách a skontrolované bezpečnostnými pracovníkmi.

Väščie objemy tekutín sú povolené, len ak boli zakúpené v letiskových „duty-free“ obchodoch na území EÚ. Tekutiny predávané v takýchto obchodoch v tretích krajinách nie sú prípustné v príručnej batožine pre lety smerujúce do EÚ.

Obmedzenia boli zavedené po odhalení pokusu o prepašovanie tekutej výbušniny na palubu lietadla na londýnskom letisku Heathrow v auguste 2006. Opatrenia sú často kritizované ako spôsobujúce zmätok a meškanie letov na európskych letiskách.

Otázky

Európsky parlament prijal 5. septembra 2007 rezolúciu vyzývajúcu Komisiu na urýchlené prehodnotenie zákazu tekutín a v prípade, že „neexistujú žiadne nové presvedčivé fakty, úplne ho odvolal“.

Podľa europoslancov nie sú „náklady na obmedzenia proporčné k pridanej hodnote bezpečnosti, ktorú tak získame.“

Požadujú aby sa Komisia a členské štáty namiesto toho zamerali na výskum a vývoj efektívnych nástrojov na odhalenie nebezpečných materiálov.

Hoci poslanci zdôraznili, že súhlasia s prísnymi bezpečnostnými protiteroristickými opatreniami, požadujú aby boli „realisticky dizajnované“.

Komisia už informovala, že pracuje na obmedzení nepríjemností spôsobených nariadením. Chce povoliť cestujúcim z tretích krajín, ktorí si zakúpili v “duty-free” obchodoch nápoje alebo iné tekutiny, aby si ich mohli ponechať v prípade, že daná krajina aplikuje ekvivalentné bezpečnostné opatrenia. Zavedenie prvých takýchto výnimiek sa očakáva na jeseň.

Pozície

Europoslankyňa Jeannine Hennis-Plasschaert (ALDE), ktorá predkladala písomnú otázku Komisii povedala: „Vyzývali sme Komisiu, aby zaistila, že bezpečnostné opatrenia budú efektívne, vyvážené a budú sa implementovať rozumným spôsobom a s ohľadom na pasažierov, letecké spoločnosti a letiská. Opatrenie zakazujúce tekutiny v príručnej batožine nespĺňa ani jedno z týchto kritérií. Komisia neprišla s lepšou reguláciou. Neprimerané opatrenia by nemali určovať každodenný život občanov EÚ.”

Poslankyňa za skupinu zelených Kathalijne Buitweg je medzi tými, ktorí chcú odstrániť tento zákaz. „V súčasnosti neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že zákaz prispieva k deklarovanému cieľu….Opatrenia vytvárajú zdanie bezpečnosti a sú skôr zamerané na upokojenie pasažierov. Ak sa nedá vysvetliť, prečo nejaké pravidlo platí, malo by sa zrušiť.”

Komisár zodpovedný za dopravu Jaques Barrot obraňuje kontroly: „Som si vedomý diskomfortu pasažierov… udalosti posledných mesiacov v Británii a posledných dní v Dánsku a Nemecku ale naznačujú, že teroristická hrozba zostáva živá.“

Zdôraznil, že zákaz tekutín je jediným nástrojom, ktorý v súčasnosti Európa má na obranu voči použitiu tekutých výbušnín.

„Jednoduché zrušenie by znamenalo riziko a ja nie som pripravený na to, aby ho znášali pasažieri. Nechcem ani riskovať vystavenie leteckého priemyslu ekonomickým následkom útoku, ktoré by boli neporovnateľné s terajšími nákladmi na opatrenia, aby sa takémuto útoku zabránilo.“

Poukázal na to, že Komisia aktívne pracuje na zavádzaní nových technológií, ktoré by vedeli rozoznať nebezpečné tekutiny.

Britský socialista David Martin vyhlásil, že bol „trochu prekvapený intenzitou útokov poslancov na tento systém“. Jeho kolega Brian Simpson vyjadril znepokojenie z toho, že europoslanci zmierňujú svoj postoj k terorizmu“ a nechcú „ochraňovať cestujúcu verejnosť“.

„Problém sa dá vyriešiť bez odvolávania existujúcej legislatívy. Dožadovať sa zrušenia zákazu je prejavom ľahostajnosti k bezpečnosti pasažierov a kompletnej ignorácie odporúčaní profesionálov.“

V rámci tzv. vysvetlení hlasovania vystúpila k tejto problematike slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED/EĽS-ED), ktorá poslaneckých kolegov informovala, že hlasovala za uznesenie navrhujúce zrušenie kontroverzného nariadenia.

Ako ďalej vysvetlila, pri svojich pravidelných pracovných cestách je na európskych letiskách svedkom nepríjemných problémov sprevádzajúcich cestujúcich prenášajúcich tekutiny v príručnej batožine. “Cestujúci sa musia rozlúčiť so svojou kozmetikou, našťastie pollitrovú fľašku minerálnej vody dokážu vypiť, ale osud vody na holenie alebo šampónu, ktorý presahuje povolený obsah, skončí v pristavenej nádobe. Cestujúci chápu tento zásah prísnych letiskových kontrol ako zásah do ich práv. Nevedia prečo musia tak konať a sú nahnevaní na Úniu, na jej byrokratické pravidlá. Oni využívajú leteckú prepravu za iným účelom a preto nerozumejú, prečo sa musia rozlúčiť so základnými hygienickými potrebami”, uviedla. Dodala tiež, že nikto z personálu nemá a nechce venovať svoj čas potrebe zdôvodnenia prísnych kontrol z dôvodu protiteroristickej prevencie.

Ako uviedol pre agentúru SITA Milan Gaľa (EPP-ED/EĽS-ED): “Toto nariadenie sa vykonáva so zbytočnou byrokratickou dôslednosťou a nie je vyčíslená tá pridaná hodnota tohto celého, aké výsledky prinieslo toto nariadenie, ktoré strpčuje život aj personálu a rozhodne cestujúcim…Očakávam, že v najbližšom čase Komisia pristúpi k vypracovaniu modifikovaného nariadenia, ktoré zníži byrokratičnosť a tlak na cestujúcich v tomto smere.”