Pašovanie cigariet a benzínu sú najväčšie hrozby pre Schengen

Impulzom pre pašovanie sú vysoké cenové rozdiely medzi členskými štátmi a štátmi východnej Európy, konštatuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX). 

Významnú kriminálnu aktivitu predstavuje aj pašovanie ukradnutých vozidiel. V menšej miere sú to aj drogy, alkohol a menšie zbrane.

Pašovanie znamená pre členské štáty stratu príjimov. Podporuje šedú a čiernu ekonomiku a spôsobuje štrukturálnu nezamestnanosť. Na druhej strane pašovanie prináša zisky do málo rozvinutých regiónov, pričom veľká časť týchto príjmov je prepojená s legálnou ekonomikou.

Trhy v susedských štátoch na východe (Rusko, Bielorusko, Ukrajina) zaznamenávajú vysoký dopyt po ukradnutých vozidlách zo západných štátov. Napriek tomu, že čísla o pašovaných vozidlách nie sú veľmi vysoké, začínajú sa objavovať nové trendy a trasy. Napríklad pašovanie vozidiel z Litvy do Moldavska a Strednej Ázie.

Hlavná trasa pre pašované drogy vedie zo Strednej Ázie (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan) do Ruska a potom do Európskej únie. Prístav Odesa je hlavným tranzitným bodom pre kokaín z južnej Ameriky, zatiaľ čo ruské prístavy, ako Petrohrad a Murmansk slúžia pre syntetické drogy z európskych štátov.

Obchod s ľuďmi má dva hlavné trasy: medzi Moldavskom a Rumunskom, smerom do EÚ a z Moldavska a Bieloruska v smere do Turecka a arabských štátov.

Nelegálna imigrácia sa považuje za menej závažný problém. Najväčším lákadlom pre imigrantov je vidina vyššieho zárobku. Najdôležitejšou tranzitnou krajinou pre imigrantov je Ukrajina.

Nelegálna imigrácia sa najviac objavuje na slovensko-ukrajinskej hranici. Až 40 % zo všetkých nelegálnych pokusov o prekročenie hranice prebehlo práve tam.

Rozšírenie Schengenu bude mať veľký vplyv na migračné trasy. Predovšetkým trasa medzi Moldavskom a Rumunskom je v súčasnosti veľmi dôležitá, keďže smeruje na Ukrajinu, do Ruska a Gruzínska.

Posledné majstrovstvá sveta v hokeji organizované na Slovensku, ukázali, že športové udalosti majú len malý dopad na riziko nelegálnej migrácie. Napriek tomu sú futbalové majstrovstvá Európy v Poľsku a na Ukrajine výzvou pre hraničné kontroly.