Po Únii Stredomoria prichádza Východná iniciatíva

Európska politika susedstva (ENP) na východných a južných hraniciach EÚ dostane dnes (26.5.) konkurenta. Poľsko a Švédsko na stretnutí ministrov zahraničia predstavia novú „Východnú iniciatívu .“

Obe krajiny EÚ chcú spoločne posilniť vzťahy s Ukrajinou, Moldavskom, Arménskom, Gruzínskom, Azerbajdžanom a ak to dovolí politická situácia, aj s Bieloruskom.

Komisárka Benita Ferrero-Waldner sa k novej iniciatíve postaví zrejme odmietavo. Diplomatický zdroj blízky komisárke pre EurActiv prezradil, že „zlé príklady sú vždy nákazlivé.“ Dodal, že komisárka predstaví svoje oficiálne stanovisko po zasadnutí Rady ministrov. Podľa neho Ferrero-Waldner začína vnímať projekty ako Únia Stredomoria a Východná iniciatíva osobne.

Komisárka pre vonkajšie vzťahy je známa svojim odporom k iniciatívam, ktoré priamo konkurujú jej Európskej politike susedstva. Napríklad začiatkom uplynulého týždňa sa rázne vyslovila za opätovné včlenenie Únie Stredomoria (EuroMed) do existujúcej sústavy EÚ, menovite pod Barcelonský proces. Vo svojom stanovisku uviedla, že má svoje nedostatky a preto potrebuje byť obohatený o „ucelenejšie partnerstvo.“

Základným rozdielom medzi ENP Európskej komisie a iniciatívami členských krajín je zmluvný základ. Zatiaľ čo politika susedstva je založená na dvojstrannej dohode o akčnom pláne, Únia Stredomoria a Východná iniciatíva počítajú s viacstranným zmluvným rámcom.

V neprospech ENP hrá aj nevôľa tretích krajín uspokojiť sa so štatútom „susedskej“ krajiny. V dlhodobom hľadisku by väčšina okolitých štátov rada nadviazala formálnejšie vzťahy s EÚ a niektoré z nich sa chcú v budúcnosti uchádzať o členstvo. „ENP nie je zvyčajne príťažlivou možnosťou,“ uzatvára diplomatický zdroj blízky komisárke.

Pozície

Jean-Michel de Waele, profesor Université Libre de Bruxelles, pre EurActiv povedal, že „ENP bola vždy prázdnou mušľou.“ Podľa neho EÚ nemôže efektívne formulovať politiku voči svojim susedom, pokiaľ si nezodpovie vnútorné otázky, napríklad otázku budúceho inštitucionálneho usporiadania, geografických limitov a podobne.

Hoci de Waeke pokaladá poľskú iniciatívu za „zaujímavú,“ predsa ju podrobil kritike. Podľa neho je, podobne ako Únia Stredomoria, „prázdna, bez nevyhnutného významu, bez obsahu a nemôže uspokojiť krajiny smerujúce viac k členstvu v EÚ než k iným partnerstvám.“ Profesor dodal, že v konečnom dôsledku takéto iniciatívy „oslabujú EÚ, pretože ich predstavujú isté krajiny veľmi egoistickým spôsobom.“

Podľa Amandy Akcakoca z European Policy Centre nie je prekvapujúce, ak sa Poľsko snaží posilniť východný rozmer zahraničných vzťahov. Aj v čase, keď bol súčasný europoslanec Jacek Sariusz-Wolski ministrom pre európske záležitosti, krajina prišla s niekoľkými podobnými návrhmi.

Akcakoca ďalej pre EurActiv povedala, že hoci verejnosť detaily Východnej iniciatívy nepozná, bude sa zrejme podobať na Sarkozyho plán Únie Stredomoria. V návrhoch ako tieto vidí dve riziká:

  • iniciatívy členských krajín sú zlou správou pre ENP,
  • Východná iniciatíva sa nemôže stretnúť s pozitívnym ohlasom v krajine, akou je Ukrajina, ktorá uvažuje o členstve a túto víziu nechce nahradiť za akýkoľvek iný status.

Ďalšie kroky

  • 26. máj 2008: Stretnutie Rady pre všeobecné záležitosti (Rady ministrov zahraničia)
  • 19.-20. jún 2008: Summit EÚ v Bruseli, na ktorom sa odsúhlasí konečná podoba EuroMed
  • 13. júl 2008: V Paríži sa uskutoční prvý summit EuroMed pod hlavičkou Francúzskeho predsedníctva.