Pohľad zo Švédska: Európska bezpečnostná stratégia 2.0

Krátka správa

Kedže sa v EÚ schválením Lisabonskej zmluvy skončila diskusia o jej budúcej inštitucionálnej podobe, Bildt sa domnieva, že je nutné sa sústrediť na zahraničnopolitické výzvy, ktorým Európa čelí.

Podľa Bildta sa v iných častiach sveta hovorí o Európe skôr ako o časti minulosti, a nie ako o súčasti budúcnosti. „Je na nás, aby sme im ukázali, že sa mýlia“, uviedol Carl Bildt.

Švédsky politk sa vo svojom príspevku odvoláva na analýzu odborníkov z USA o perspektívach medzinárodného systému v nasedujúcom desaťročí „National Intelligence Council 2020 – Mapping the Global Future“. Tá uvádza, že medzinárodný poriadok bude do roku 2020 nestabilnejší a neistejší, než bol kedykoľvek od konca druhej svetovej vojny.

Európska bezpečnostná stratégia alebo „Solanova doktrína“ ako sa zyvkne nazývať, by mala byť revidovaná. Takýto názor okrem Carla Bildta vyslovil napríklad už aj francúzsky prezident Nicolas Sarkozy.

Vo verzii  1.0 (terminológiou IT) sa hovorilo o „efektívnom multilateralizme“. Hoci Bildt realisticky poznamenáva, že prevdepodobne nikto nebude chcieť spochybniť tento prístup, obsah pojmu by sa mal zmeniť. Musíme byť pripravení používať iné spôsoby jeho uplatňovania, napríklad cez globálne inštitúcie, ktoré dajú priestor vychádzajúcim mocnostiam ako je Ázia.

Svet sa už podľa slov švédskeho ministra nedelí na rozvojový a rozvinutý, lebo vo veku globalizácie a revolúcie vo vede a technológiách musíme byť všetci rozvojovými krajinami – hoci s rôznymi štartovacími pozíciami.

V meste Södertälje na juhu Švédska je viacej utečencov z Iraku než v celých Spojených štátoch. Bildt preto zdôrazňuje, že moslimský svet sa stal našim susedom, nie len na mape, ale tiež na európskych uliciach. Konflikty medzi civilizáciami, ktorých sme svedkami budú dotvárať budúce dekády. Dnes dominuje politika identity a čelíme skôr svetovým konfrontáciám a konfliktom, než vojne a mieru, myslí si minister.

Medzi jeden z medzníkov posledných rokov v suvislosti s EÚ zaradil rok 2005 ako rok, v ktorom sa začali prístupové rokovania s Tureckom. Švédsko patrí medzi podporovateľov vstupu tejto prevažne moslimskej krajiny do EÚ. Otovorenie rokovaní bolo podľa Bildta „potvrdením našej vízie otvorenej a strategicky ambicióznej Európskej únie“.