Popravy sú vo svete častejšie

zdroj: Shutterstock

Potieranie trestu smrti vo svete je jedným z hlavných cieľov európskej politiky presadzovania ľudských práv navonok.

Desiaty október je svetovým dňom boja proti trestu smrti. Pri tejto príležitosti odhlasoval Európsky parlament uznesenie, v ktorom si okrem iného všíma problém udeľovania trestu smrti za drogovú trestnú činnosť.

Niekoľko čísiel o treste smrti:

 • Viac ako 160 krajín OSN už trest smrti zrušilo, alebo ho nepraktizujú.
 • V roku 2014 bolo na trest smrti odsúdených 2466 ľudí v 55 krajinách (nárast o 23 % oproti roku 2013).
 • Vykonaných bolo minimálne 607 popráv (toto číslo nezahŕňa predpokladané popravy v Číne, ktorá trest smrti vykonáva častejšie než zvyšok sveta spolu).
 • Mnoho rozsudkov smrti je spojených s masovými súdnymi procesmi v súvislosti s terorizmom, napríklad v Egypte alebo Nigérii.
 • O znovuzavedení trestu smrti uvažuje Tunisko a Čad. Nedávno to ako teoretickú možnosť spomenul maďarský premiér Viktor Orgán, tento moment ale uznesenie Európskeho parlamentu nespomína.
 • Najvýraznejšou výnimkou zo západných krajín, ktoré nevykonávajú trest smrti, sú niektoré štáty v USA. Jedinou európskou krajinou, kde najvyšší trest existuje, je Bielorusko.
 • EP v uznesení pripomína neoficiálne správy o tom, že v Pakistane, Nigérii, Afganistane, Iráne, Iraku, Sudáne, Somálsku a Saudskej Arábii dochádza k popravám ukameňovaním.
 • Osem štátov má trest smrti za homosexualitu (Mauretánia, Sudán, Saudská Arábia, Jemen, Pakistan, Afganistan, Katar, niektoré provincie Nigérie a Somálska)
 • Trest smrti sa nezriedka využíva proti znevýhodneným skupinám, psychicky chorým a národnostným alebo kultúrnym menšinám.
 • Až 33 štátov uplatňuje trest smrti za trestné činy spojené s drogami, ide takmer o 1000 popráv ročne (Čína, Irán, Indonézia, Saudská Arábia, Kuvajt, Malajzia, Vietnam, Srí Lanka, Spojené arabské emiráty)
 • Za posledných 12 mesiacov badať narastajúci trend využívania trestu smrti za drogové delikty a to aj v krajinách, kde je na trest smrti moratórium.
 • Irán podľa niektorých správ popravil v súvislosti s drogami počas prvého pol roka 2015 394 ľudí
 • Týka sa to aj občanov v EÚ, ktorí buď boli popravení alebo odsúdení na takýto trest v tretích krajinách. Odhaduje sa, že na popravu čaká niekoľko desiatok Európanov na celom svete.

Poslanci Európskeho parlamentu chcú, aby európska diplomacia zvýšila svoje úsilie v potláčaní výkonu trestu smrti, prípadne aby motivovala  krajiny, ktoré ho stále vykonávajú k dodržiavaniu minimálnych štandardov, to znamená, obmedzovať jeho udeľovanie a výkon.

Poslanci vítajú zrušenie trestu smrti v niektorých amerických štátoch a vyzývajú Komisiu, aby sprísnila dohľad nad exportom tovarov, ktoré sa používajú na výkon popráv.

Požadujú obmedziť finančnú pomoc v kontexte boja proti drogám pre tie krajiny, ktoré za drogové prehrešky udeľujú trest smrti.

„Je hrozivé, že dnes ešte zomierajú ľudia vo svete trestom smrti, avšak hlasno na poplach bije fakt, že táto metóda má stúpajúcu tendenciu," hovorí europoslanec a jeden z autorov uznesenia Európskeho parlamentu o treste smrti Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH).

„Únia ako taká má dnes obrovské množstvo nevyriešených otázok a denne sa objavujú ďalšie. To nás však nemôže robiť slepými voči okolitému svetu, v dôsledku čoho sa aj trest smrti pre Európanov stáva často iba faktom, ktorý akceptujú,“ uviedol Mikolášik.

„Popravované sú dokonca maloleté osoby a osoby s duševným postihnutím alebo mentálnou retardáciou, poprava v tretích krajinách hrozí aj desiatkam Európanov,“ dodáva poslanec a člen Podvýboru pre ľudské práva.