Poslanci chcú viac právomocí

 

Krátka správa

V súčasnej dobe je obrovské množstvo osobných údajov, vrátane údajov z kreditných kariet, telefónnych čísel, atď, poskytované predstaviteľom USA o každom jednom pasažierovi, ktorý cestuje letecky do USA. Súd 30. mája 2006 vydal rozhodnutie, podľa ktorého musia byť tieto praktiky zastavené do konca septembra 2006.

USA transfer dát stanovili ako podmienku účasti v ich zjednodušenej vízovej procedúre, v tzv. „programe urýchleného vydávania víz“. Rokovania s víziou plnenia na jednej strane rozhodnutia Súdu, ktoré sa týkajú ochrany údajov, ich bezpečnosti a procedurálnych záruk, a na strane druhej požiadavok USA spojených s poskytovaním údajov, by mali začať čo najskôr. Hlavným dôvodom je, aby sa EÚ vyhla tej situácii, keď budú chcieť Európania letieť na jeseň cez Atlantik a budú musieť najskôr niekoľko týždňov čakať na udelenie víz.

návrhu odporúčania pre Radu, o ktorom sa diskutovalo v Parlamentnom Výbore pre občianske slobody 13. júla 2006, požadovali jeho členovia účasť pri rokovacom stole v dobe, keď sa komisári v lete stretnú so svojimi americkými náprotivkami. Zároveň chcú o probléme hlasovať v rámci spolurozhodovacej procedúry.

Poslanci taktiež povedali, že EÚ by mala prijať dvojstupňový prístup k prenosom údajov. Spravodajkyňa, holandská liberálna poslankyňa Sophia in ‘t Veld povedala, že prvá dohoda zameraná najmä na transatlantickú vzdušnú dopravu, ktorá je s veľkou pravdepodobnosťou dosiahnuteľná, by mala pokryť obdobie do novembra 2007. V tejto dobe by súčasne platná dohoda mala vypršať. Následne by mal do platnosti vstúpiť koherentnejší balík opatrení.

Aby sa mohla na problém s údajmi o pasažieroch aplikovať spolurozhodovacia procedúra, musela by Rada jednomyseľne schváliť tzv. „passerelle“ klauzulu z Európskej ústavy.