Poslanci sa obávajú zneužitia osobných údajov

Pozadie

Protiteroristická stratégia Európskej únie spočíva na 4 princípoch: prevencia, ochrana, pripravenosť a reakcia (prevention, protection, preparedness, response). Výbor pre občianske slobody EP analyzoval európsku anti-teroristickú politiku. Parlament si myslí, že Komisia by mala pristúpiť k celkovému zhodnoteniu efektívnosti prijatej legislatívy.

Otázky

Podľa poslancov jednotlivé vlády členských štátov ale aj európske inštitúcie ako reakciu na teroristické útoky prijímajú zákony, ktoré nie sú dostatočne podrobené verejnej diskusii a niekedy porušujú základné ľudské práva ako právo na súkromie, či právo na spravodlivý súdny proces. V niektorých prípadoch Európsky súdny dvor takéto právne akty dokonca zrušil.

Návrh komisára pre oblasť slobody, bezpečnosti s spravodlivosti Franca Frattiniho o používaní a poskytovaní údajov o leteckých pasažieroch (známy pod skratkou PNR, z angl. Passanger name records), ako aj ostatné protiteroristické návrhy budú europoslanci posudzovať až po tom, čo bude argumentácia Komisie podložená konkrétnymi dôkazmi.

Poslanci by radi zabránili najmä takej praxi, kedy sa informácie o rase, etnickom pôvode alebo podobných charakteristikách využívali na zhodnotenie, či je nejaká osoba pravdepodobnejším páchateľom určitého trestného činu.

V rámci európskej legislatívy je totiž možné nájsť mnoho databáz citlivých údajov: PNR, Eurodac (databáza odtlačkou prstov pre potreby identifikácie žiadateľov o azyl), Schengenský informačný systém, Vízový informačný systém.

EP sa nepozdáva ani fakt, že Európska rada prijala stratégiu boja proti terorizmu v roku 2005 bez participácie Európskeho parlamentu. Domnieva sa, že ľuďom by sa malo zabrániť v tom, aby sa uchýlili k terorizmu, riešením jeho pôvodných príčin, ktoré môžu viesť k radikalizácii a verbovaniu. Takáto úloha podľa europarlamentu prislúcha v prvom rade miestnym, regionálnym a národným spoločenstvám, ktoré by mali napomáhať integráciu ľudí prostredníctvom medzikultúrneho dialógu. Navrhuje tiež, aby osoby zúčasťnujúce sa na boji proti terorizmu prešli akýmsi tréningom „multikulturality“.