Posledná šanca pre Galileo

Schéma navigačného systému Galileo. Zdroj: www.guarniero.nl

Krátka správa

Európska komisia predstavila riešenie financovania projektu Galileo. V piatok 23. novembra tak bol predstavený plán, o ktorom sa povráva, že je poslednou šancou, ako zachrániť tento veľmi problémový projekt.

„Ak nedospejeme k jasnej dohode o financovaní projektu Galileo pred koncom tohto roka, bude už príliš neskoro a budeme musieť upustiť od svojich snáh“, uviedol Michele Cercone, hovorca komisára Jacquesa Barrota, zodpovedného za oblasť dopravy.

Piatkový návrh upravuje tri oblasti: spravovanie, financovanie a účasť súkromnej priemyselnej sféry na systéme satelitnej navigácie. Zároveň bolo stanovených niekoľko princípov, ktoré majú garantovať „konkurenciu a transparentnosť“:

  • Celý projekt Galileo bude rozdelený na dostatočný počet segmentov. Cieľom má byť predchádzanie dominantnému postaveniu niektorého z investorov v prípade, ak by sa Galielo budoval ako jeden celok. V súčasnosti už bolo definovaných šesť segmentov.
  • Pravidlo „neakumulácie“: jedna firma (realizátor) môže spravovať súčasne najviac dva segmenty.
  • Subkontraktovanie: Daná spoločnosť, ktorá bude zodpovedná za realizáciu konkrétneho segmentu, bude povinná prizvať k realizácii aj ďalšie firmy. Tieto subkontraktované spoločnosti by sa mali na realizácii daného segmentu podieľať v rozsahu asi 40%.

Nový návrh financovania a realizácie systému civilnej navigácie podporilo aj Nemecko. To pôvodne vyjadrilo obavy, že podľa starého systému by mohli byť z procesu dokončenia Galilea vyradené viaceré tamojšie domáce firmy.

Hovorca komisára Barrota, Michele Cercone, dodal: „Žiadny z členských štátov neprejavil odpor k práci v rámci tejto sústavy. Sme presvedčení o tom, že riešenia problémov projektu Galileo môžu byť nájdené v tomto rámci.“

Projektom Galielo sa bude v najbližších dňoch zaoberať nielen Komisia, ale satelitná navigácia sa stane aj súčasťou agendy Rady ministrov, ktorá sa zíde 29. novembra 2007.