Právo na bezpečnosť vs. právo na súkromie

Pozadie

Na radikalizáciu extrémistov v Európe mali podľa Gillesa de Kerchove najväčší dopad konflikty v Afganistane a Iraku.

Ilustruje to aj prípad v Nemecku zadržaných islamistov, ktorí boli vo finálnej fáze plánovania veľkého teroristického útoku. Nemecká polícia už vie o 50 ďalších militantoch, ktorí boli napojení na troch mužov zatknutých v septembri.

Kerchoveho slová potvrdzujú aj vyjadrenia britského šéfa spravodajskej služby  Jonathana Evansa, ktorý vyčíslil počet ľudí podozrivých z napojenia na terorizmus v Británi na 2000. Minulý rok ich pri tom podľa neho bolo okolo 1 600.

Znepokojenie v Únii, najmä u jej južných členov vyvoláva aj radikalizácia v krajinách Magrebu. Magreb sa podľa protiteroristického koordinátora Únie stal živnou pôdou pre medzinárodný terorizmus, čo treba nevyhnutne vziať do úvahy vzhľadom na blízkosť k EÚ.

Boj proti terorizmu v EÚ má svoje základy v rámcovom rozhodnutí z roku 2002. Ide o spoločnú definíciu terorizmu a teroristických útokov, čo malo prispeť k tomu, aby mohli byť teroristické činy efektívne postihnuté. To však predpokladá aj trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb, ktorú napríklad na Slovensku zatiaľ nepoznáme.

Otázky

Najkontroverznejšou súčasťou protiteroristického balíčka, ktorý Komisia navrhuje je mechanizmus zhromažďovania dát pasažierov podľa vzoru Spojených štátov (Passenger Name Record).

„Naším cieľom zostáva zachovanie rovnováhy medzi základným právom našich občanov na bezpečnosť, právom na živoť a ostatnými základnými právami, vrátane práva na súkromie“, vyhlásil eurokomisár pre slobodu bezpečnosť a spravodlivosť Franco Frattini.

Návrh ďalej hvovorí, že bude trestné propagovať terorizmus na internete, zverejňovať návody na výrobu bômb, výziev na spáchanie teroristického útoku a to aj vtedy, ak tým autor neprispel ku konkrétnemu činu. Orgány budú mať právo od providerov internetových služieb žiadať, aby takéto stránky odstránili.

Ďalším dôležitým aspektom sú opatrenia na prevenciu použita výbušnín teroristami. Každý zaznamenaný prípad odcudzenia výbušnín by mal byť zaradený do monitorovacej databázy ako súčasť systému včasného varovania.

Pozície

Podľa Európskej komisie sú teroristi čoraz viac mobilní. Cestujú do zahraničia a plánujú tam svoje aktivity. Lietajú do EÚ a z EÚ komerčnými letmi. Je potrebné, aby orgány mali potrebné nástroje na vyšetrovanie a prevenciu aktívít teroristických sietí. PNR predstavuje takýto nástroj.

Organizícia Statewatch označila takéto opatrenia za ďalší nástroj, ktorý každého umiestňuje pod dohľad a robí ho podozrivým bez bez toho, aby vedel akým spôsobom sú informácie o ňom využité.

Manfred Weber zo skupiny európskej ľudovej strany v europarlamente EPP-ED  prvítal opatrenia Frattiniho balíčka, no kritizoval pomalú implementáciu bezpečnostných opatrení. Databáza údajov pasažierov je podľa Webera cenným príspevkom vo vojne proti terorizmu. Kedže však tieto databázy majú byť len národné mali by o nich podľa Webera rokovať národné parlamenty. “Národné databázy neprinášajú európsku pridanú hodnotu, v Európe bez hraníc majú význam len európske iniciatívy”