Prerozdeľovanie utečencov sa mierne zrýchlilo

utečenci relokácie

Iracké deti migrantov sa hrajú pred odchodom z provizórneho utečeneckého tábora v Grécku, zdroj: TASR / AP Photo/Amel Emric

Najbližšie k naplneniu tzv. povinných kvót sú Luxembursko a Portugalsko. Naopak, najmenej migrantov zatiaľ prijalo Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko.

Európska komisia už pri predošlej správe varovala, že štáty, ktoré si nesplnia svoje záväzky musia byť pripravené na právne kroky.

 

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/komisia-zvazi-za-ignorovanie-uteceneckych-kvot-pravne-kroky/

 

Kvóty boli prijaté v roku 2015 ako tzv. dočasné opatrenie na dva roky. Európska komisia v správe vysvetľuje, že ani po septembri 2017, dokedy sa malo prerozdelenie dokončiť, nezanikne právna povinnosť prijať migrantov na základe dohodnutých kvót.

O pokroku pri relokáciách a presídľovaní migrantov do EÚ informovala Európska komisia minulý týždeň. Zo 160.000 migrantov v rámci povinných kvót bolo doteraz prerozdelených iba desať percent. EK preto vydala pre členské štáty odporúčania, ako celý proces urýchliť.

Pomalý rekord

„V marci sme dosiahli nový rekord v počte relokácií. Je to prejav solidarity a zodpovednosti. Teraz je čas, aby členské štáty splnili svoje záväzky a znásobili úsilie, pretože je to ich politická, morálna a právna zodpovednosť. Vyzývam členské štáty, ktoré sa ešte nezapojili do spoločného úsilia, aby tak spravili. Relokácia všetkých vybratých migrantov z Grécka a Talianska v najbližších mesiacoch je uskutočniteľná,“ uviedol eurokomisár pre migráciu Dimitris Avramopulos.

EK vo svojej správe ocenila, že členské štáty Únie prijímajú migrantov stále rýchlejším tempom. Doteraz na základe povinných kvót prijali 16.340 migrantov z Grécka a Talianska z celkového počtu 160.000. V marci bolo z oboch štátov relokovaných 2.465 osôb, čo je pod únijnými limitmi, ktoré predpokladajú prerozdelenie 4.500 migrantov mesačne.

Slovensko relokovalo z Grécka 16 ľudí z 902, ktoré by malo na základe platných rozhodnutí Rady EÚ presídliť (2 %). Slovensko na rozhodnutie podalo žalobu, rozsudok Súdneho dvora EÚ sa očakáva v polovici roka 2017.

Odporúčania

Povinnosti v tomto smere majú aj Grécko a Taliansko, ktoré musia vytriediť migrantov vhodných na prerozdelenie v rámci kvótneho systému. V Grécku je ich pripravených na relokáciu 14.000, ale v Taliansku len 3.500.

Napriek tomu EK verí v prerozdelenie 160.000 migrantov do septembra tohto roku. Celý proces chce urýchliť dnes zverejnenými odporúčaniami. Navrhuje stanovovanie cieľového počtu prijatých migrantov na mesačnej báze, zrýchlenie a zjednodušenie opatrení pri prevoze migrantov a pružnejšie konanie štátov. Odporúča prednostné prijímanie neplnoletých migrantov a čo najrýchlejšie registráciu a identifikáciu vhodných migrantov na prerozdelenie v Taliansku.

Viac ľudí bolo presídlených z tretích krajín

Väčší úspech zaznamenala EK pri presídľovaní sýrskych utečencov priamo z Blízkeho východu. Celkovo 15.492 utečencov najmä z Turecka, Jordánska a Libanonu bolo presídlených do 21 členských štátov. EÚ sa pred dvoma rokmi odhodlala týmto spôsobom poskytnúť útočisko 22.504 utečencom.

Eurokomisia vyzvala členské štáty, aby si plnili svoje záväzky vrátane implementácie migračnej dohody s Tureckom, na základe ktorej Únia už prijala 4618 Sýrčanov od svojho východného suseda. Na základe uvedenej dohody za každého migranta vráteného z gréckych ostrovov do Turecka presídľuje EÚ jedného Sýrčana priamo z Turecka na svoje územie. Nijakých Sýrčanov týmto spôsobom neprijalo desať členských štátov vrátane Slovenska.