Prieskum: Europoslanci chcú európsky register sexuálnych delikventov

Krátka správa

Podľa údajov Bruselu, každoročne zmizne v Európskej únii 70 000 detí, z toho 1000 len v Taliansku, 1000 v Belgicku a 850 vo Veľkej Británii. Brusel uvažuje o spustení celoeurópskeho systému hlásenia únosov detí.

Komisa rozhodla vo februári o zriadení jednotnej bezplatnej telefónnej linky 116 000 pre správy o nezvestných, unesených a sexuálne zneužívaných deťoch. Ministri vnútra EÚ sa v júni dohodli na rýchlej výmene informácií o trestných záznamoch z jednotlivých krajín. Členské štáty budú povinné informovať sa navzájom o trestných stíhaniach svojich občanov.

Cieľom nových opatrení je zabrániť podobnému prípadu ako sa stal v Belgicku. Francúz, ktorý už bol vo Francúzsku trestaný za znásilnenie a obťažovanie maloletých sa presťahoval do Belgicka a zamestnal sa v škole, kde pokračoval s páchaním trestnej činnosti. Belgické úrady pritom nemali tušenie o jeho minulosti.

V rámci kampane za nájdenie zmiznutého britského dievčatka Madeleine McCannovej, ktorá zmizla v Portugalsku v máji tohto roka, bol realizovaný prieskum medzi poslancami Európskeho parlamentu, kde sa 97 % opýtaných vyjadrilo za zriadenie európskeho zoznamu sexuálnych násilníkov. V Parlamente existuje silná podpora aj pre spoločnú politiku EÚ v obasti trestných činov týkajúcich sa detí, najmä únosov. Kontaktovaných bolo 105 poslancov z väčších krajín EÚ, zastupujúcich hlavné politické skupiny v EP.

Problematika únososv detí je zahrnutá aj v Stratégii EÚ v obasti práv dieťa, ktorú vypracovala Európska komisia. Spravodajkyňou Výboru pre zahraničné veci k Oznámeniu Komisie je slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI). Pozri súbor liniek Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa