Príspevok Slovenska na Balkáne je cenený

Po rokovaniach v Bosne a Herzegovine to konštatoval štátny tajomník ministerstva obrany Jaroslav Baška, ktorý v uplynulých dňoch absolvoval pracovnú návštevu Západného Balkánu. Ako infromovalo MOSR, Vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločentva a Špeciálny predsatviteľ EÚ pre Bosnu a Herzegovinu Miroslav Lajčák považuje skúsenosti Slovenska za dobrý príklad pre Bosnu, že priblíženie sa k EÚ nemusí byť otázkou celých generácií, ak sa realizujú potrebné refomy. Aktuálnou témou v Bosne je v súčasnosti Reforma policajného zboru.

V tejto súvislosti Lajčák vyjadril sklamanie z výrokov lídrov BaH Harisa Silajdžiča a Sulejmana Tihiča, ktorí a priori odmietli vo svojich vyhláseniach návrh policajnej reformy predtým, než ju hlavní politickí lídri dostali do rúk. Lajčák to označil za pohŕdanie partnermi a celým politickým procesom. Vysoký predstaviteľ obhajuje návrh reformy, podľa neho je v súlade s princípmi EÚ a vyhovuje všetkým stanám. 

SR je v súčasnosti zastúpená v misii Althea strážnou čatou v počte 35 vojakov a pôsobí  tábore Butmir v Sarajeve, kam sa presunula z predošlého pôsobiska v meste Tulza. Po prvý krát sú v čate aj tri vojačky. Ďalší štyria dôstojníci sú vyslaní do štábnych funkcií na hlavnom veliteľstve misie Althea v Sarajeve.

Štátny tajomník Jaroslav Baška vyslovil želanie, aby sa situácia v Bosne natoľko normalizovala, aby sme mohli vojakov z operácie Althea stiahnuť domov, kým je však ich práca potrebná na misii zostanú.

Operácia Althea je súčasťou komplexného prístupu EÚ k Balkánu a súčasťou snahy posilniť európske vyhliadky týchto krajín. Ako už mnohokrát európski lídri vyhlásili – budúcnosť Balkánu je v Európe.

Pri svojej návšteve štátny tajomník neobišiel ani Kosovo, v súčasnosti najpálčivejšiu výzvu pre budúcnosť Balkánu. Zúčastnil sa na výmnene veliteľov mnohonárodného brigádneho zoskupennie KFOR. V Kosove plánuje EÚ rovnako posilniť svoju prítomnosť po definitívnom stanovení jeho budúceho štatútu. Už dnes tam pôsobí Plánovací tím EÚ.